I kjølvannet av det som nå trygt kan kalles Vlantana-skandalen, hvor det har blitt kjent at selskapet mest sannsynlig over lang tid har drevet systematisk underbetaling av sine sjåfører, har  transportkjøperne reagert i sterke ordelag.

Arbeidstilsynet: Har brutt åtte forskjellige lover og forskrifter

Arbeidstilsynet foretok to uanmeldte tilsyn mot bedriften i 2019, sammen med Statens vegvesen og Skatteetaten. Rapporten som nylig ble offentliggjort konkluderer med brudd på hele åtte forskjellige lover og forskrifter. Det slås også fast at sjåførene i Vlantana Norge har arbeidet flere timer og på andre tider av døgnet enn det som fremgår av mottatte timelister fra arbeidsgiver. Arbeidstilsynet er derfor av den oppfatning at mottatt dokumentasjon fra arbeidsgiver ikke viser reell arbeidstid.

På bakgrunn av informasjonen som nå har fremkommet, har både Schenker og ASKO Transport terminert sine kontrakter med transportøren.

Utdrag fra Arbeidstilsynets rapport. Lastebil.nos uthevelser. Utdrag fra Arbeidstilsynets rapport. Lastebil.nos uthevelser.

Mowi: – Vil gjøre egne undersøkelser

Lastebil.no har også oversendt Arbeidstilsynets rapport til Postnord og Mowi, to av Vlantana Norges aller største kunder. Så langt har ingen av selskapene foretatt samme reaksjon som Schenker og ASKO Transport.

– Vi må gjøre egne undersøkelser for å kunne vurdere situasjonen og planlegge eventuelle tiltak. Vi kan ikke basere forhold til våre leverandører på andre selskap sine revisjoner eller tiltak, oppgir kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland til nettstedet iLaks.

Samtidig er han tydelig på at etatenes konklusjoner ikke er spesielt oppløftende.

– Funnene Arbeidstilsynet viser i sin rapport er selvsagt ikke bra. Vi kan ikke kommentere den videre prosessen, men vil komme tilbake når vi har gjort nødvendige vurderinger.

Postnord: – Sier ikke opp avtaler gjennom media

Tidligere denne uken uttalte kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen i Postnord at dersom påstandene mot selskapet er riktig, vil det få konsekvenser for kundeforholdet.

– Vi skal lese Arbeidstilsynets rapport nøye- og den vil inngå som del av grunnlaget i den granskningen PostNord nå gjennomfører i denne alvorlige saken. For øvrig
sier vi generelt ikke opp avtaler gjennom media, men tar det direkte med aktuelle leverandører, opplyser han til Lastebil.no.

Les bakgrunnen: Slik lurte Vlantana Norge transportkjøperne trill rundt