Av smittevernhensyn grunnet koronapandemien har ikke toaletter uten vann blitt åpnet igjen etter vinterstengning.

Lave smittetall og føringer fra sentrale helsemyndigheter gjør det nå mulig å åpne også toaletter uten vann på rasteplasser langs riks- og europaveger i Norge. I løpet av juni vil alle rasteplasstoaletter langs riks- og europaveger være åpne.

Statens vegvesen har ansvar for 374 sanitæranlegg på rasteplassene langs riks- og europavegene i Norge. Av totalt 775 toaletter, er 565 vannklosett og 210 tørrklosett eller utedo.

Fylkeskommunene har ansvaret for rasteplasser langs fylkesvegene. 

LES OGSÅ: Stenger to rasteplasser langs rv. 4 ved Bråstadvika