OPPDATERT 21.12.20: Covid-19-forskriften er oppdatert, slilk at alle som reiser over grensen må registrere seg på papir inntil digital løsning er på plass tidlig i januar 2021. Skjemaet finner du her.

– Dette blir et nyttig verktøy for flere sektorer i arbeidet med å hindre spredning av covid-19. Systemet vil ha nytteverdi for helsesektoren i smittevern- og smittesporingsarbeidet, men også for politiet og arbeidstilsynet i deres rolle med å ettergå brudd på karantenebestemmelser, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Hovedregelen er at alle som skal passere grensen, også norske statsborgere, skal registrere seg i et digitalt registreringssystem.

– Sjømatnæringen forventer et stort innrykk av utenlandsk arbeidskraft til neste års vinterfiske. Dette vil bidra til at det kan gjennomføres på en ryddig og god måte hvor vi ivaretar både smittevern, og tilrettelegger for næringsaktørene som er avhengig av sesongarbeiderne fra utlandet. Det er viktig at næringen samarbeider med lokale og regionale myndigheter, og sørger for at det er inngått kontrakter med de som skal arbeide i industrien, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. 

Det tas sikte på at reiseregistreringssystemet er i drift fra januar 2021. Regler om sletting vil bli fastsatt i forskrift.

Det står ingen ting om hvordan registreringen skal foregå, eller eventuelle unntak fra registreringsplikten. Den felles pressemeldingen er sendt fra fra Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Oppdatert 16.12.20: Formålet med registreringen er å sikre etterlevelse av karanteneplikten, styrke smittevernet og bidra til bedre smitteoppsporing. Opplysningene skal derfor kunne utleveres i de tilfeller der det er nødvendig for disse formålene. Personopplysninger skal slettes etter 20 dager, står det i en  ny pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet. De har sendt forslag til endringer i covid-19-forskriften om et digitalt system for innreiseregistrering på høring, med høringsfrist i dag.

 

Les også: Yrkessjåførene i Oslo fortjener mer oppmerksomhet