– Dette skjer titt og ofte dessverre, sier seniorinspektør i Statens vegvesen, Kenneth Holm Vestby.

Nok en gang forsøker en lastebilsjåfør å unngå en av Statens vegvesens obligatoriske kontroller for tunge kjøretøy.

– Før skjedde det på hver kontroll, at noen kjørte forbi uten å stoppe. Da vi innførte nulltoleranse, og noen sjåfører ble utvist fra landet, bedret situasjonen seg. Men vi opplever dette fortsatt altfor ofte, forteller Vestby.

I videoklippet ser vi et utenlandsk vogntog som kjører mot Vågsbotn på E16 fra Arna. I rundkjøringen skal vogntoget følge skilting som varsler påbudt kjøretøykontroll for tyngre kjøretøy, holde mot venstre, og ta fjerde avkjørsel mot kontrollstasjonen. Sjåføren velger å trosse dette, og fortsetter mot Bergen på E39.

– Hvis en lastebil ikke kjører inn til obligatorisk kontroll, rapporterer vi det alltid inn til lensmannen. Men, det er ikke hver gang de klarer å stille opp i tide, forteller Vestby.

Tid- og ressurskrevende

Kontrollørene blir dermed satt i en vanskelig situasjon. Det krever ekstra mannskap for å hente inn en bil som ikke stopper på kontroll. Og når kontrollørene først velger å ta opp jakten, er det en omstendelig og tidkrevende prosess.

– Alle våre biler har alkolås installert, så det tar litt tid å komme i gang. Vi har lov til å bryte enkelte trafikklover, men bilene har fartssperre på 100 km/t. Sikkerhet kommer alltid først, og vi bryter aldri fartsgrense eller kjører på rødt lys. Det er både tid- og ressurskrevende å hente inn en bil, forklarer Vestby.

Videre sier Vestby at kontrollørene klarer å hente inn de alle fleste lastebiler som ikke stopper ved kontroll, og at politiet er klar til å bistå i situasjoner som krever hjelp.

Umulig å ikke se

Med såpass mange som ikke stanser ved kontroll, kan man lure på om skiltingen er tilstrekkelig synlig.

– Det finnes noen sjåfører som påstår de ikke har sett skiltene. Med LED-belysning og skilter som er én ganger én meter, er det umulig å ikke få det med seg fra lastebilen. Ser du ikke skiltene, har du ingenting på veien å gjøre, forteller Vestby strengt.

Når et kjøretøy ikke stopper på kontroll og blir hentet inn, oppdages det som regel uregelmessigheter og lovbrudd.

Nylig, ved en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon lang E39, ble fører av et utenlandsk registrert vogntog anmeldt på stedet og tatt hånd om av politiet i Egersund. Føreren ignorerte kontrollysene og kjørte forbi kontrollstasjonen. Vogntoget ble innhentet av Statens vegvesen, og ført tilbake til kontrollplassen. Føreren fikk bruksforbud grunnet manglende sikring av gods, og for å kjøre med sikthindrende gjenstander i synsfeltet.

– Mange sjåfører kan hverken norsk eller engelsk spesielt godt, og det er krevende. Vi oppdager alt fra manipulerte fartsskrivere til dårlig sikret last. Flere sjåfører er under konstant tidspress, og blir oppfordret av arbeidsgiveren om å ikke stoppe på kontroll. Det er selvsagt uakseptabelt, forteller Vestby.

NLF imponert over innsatsen

– Statens vegvesen gjør en formidabel jobb, og stopper flere hundre biler ved hver kontroll. Kontrollørene vinker videre de som historisk sett har alt i orden. Lastebiler som har dårligere historikk, samt en del stikkprøver blir vinket inn til nærmere kontroll, forklarer NLF-regionsjef for Agder og Rogaland, Reidar Retterholt.

En slik «risikobasert» selektering ønsker NLF velkommen. På denne måten blir dem som kjører lovlig belønnet, og raskt vinket videre. Men det er ikke bare tungtransport som er av interesse for kontrollørene.

– Før stoppet Krossmoen en del varebiler med henger. Disse skal i en viss grad ha skriver i bilen. Mangler dette, blir førerkortet inndratt, forklarer Retterholt.

En nulltoleranse-policy gir effekt. Dette har ført til at det er få varebiler kjører forbi Krossmoen kontrollstasjon. Kontrollstrategien til Statens vegvesen har gitt gode resultater.

Ignorerer skilt for andre gang

Noen hundre meter fra rundkjøringen blir vogntoget som ignorerte skiltingen i rundkjøringen, fanget opp på nytt. Kontrollstasjonen på Åsne har nemlig to avkjørsler. For andre gang passerer sjåføren et lysskilt som varsler påbudt kontroll uten å kjøre inn. Vegvesenet har ikke kapasitet til å ta opp jakten, og denne gangen slipper sjåføren unna uten konsekvenser...

– Det må sies at de aller fleste av dem som er innom kontrollstasjonen, kjører lovlig, og er raskt ute på veien igjen, påpeker Vestby.

– Den enkleste måten å unngå kontroll, er å ha alt i orden, avslutter seniorinspektøren for Statens vegvesen.