Den nye nettbaserte løsningen for søknad om arbeider på og ved veg åpnet 18. november.

Heretter skal alle arbeidsvarslinger leveres digitalt på vegvesen.no. Innloggingen skjer via  Din side, og innloggingen er gjennom ID-porten. Arbeidsvarslingssøknaden krev  tilgang i Altinn. Søkaren må i forkant ha få tildelt tilgang fra selskapet han eller hun søker på vegne av.

Den gamle ordningen med søknader i Excel, blir avviklet.

Dette kommer nå:

  • Digitalt søknadsskjema for å søke om arbeidsvarsling
  • Oversyn over egne og virksomheters søknader på Din side
  • Søknader under arbeid
  • Søknader som er sendt inn
  • Risikovurdering blir erstattet av en utvidet arbeidsskildring

Statens vegvesen har samlet all informasjon om  arbeidsvarsling – fra opplæring og regelverk til selve søknadsprosessen, her

Bedre informasjonsflyt og brukeropplevelse

– Denne løsningen samler og strømlinjeformer søknadsprosessen, forteller Fred Anton Mykland, avdelingsdirektør for Transport øst i Statens vegvesen.

Han har tro på at det nye systemet vil bli en stor forbedring på sikt, både for saksbehandlere og brukere.

– Brukerne må fylle ut mer informasjon enn tidlegere, og det kan derfor oppleves som litt mer omfattende å søke. Men på denne måten sikrer vi at saksbehandlerne har all informasjonen de trenger, og sliperp å etterspørre opplysninger eller sende tilbake søknader på grunn av manglende grunnlag, forklarer Mykland.

Søknadsskjemaet inneholder informasjon og veiledning, samt kontaktinformasjon for spørsmål.

– En må forvente noen utfordringer i innkjøringen, mens folk gjør seg kjent med systemet. Men totalt sett er dette en mye mer hensiktsmessig løsning, som vil gi bedre informasjonsflyt og brukeropplevelse, presiserer Mykland.

Vidare utvikling i 2021

Den nettbaserte arbeidsvarslingssøknaden er en del av et større prosjekt i Statens vegvesen for å digitalisere veg- og trafikksøknader. Søknaden er pilottestet av både saksbehandlere og søkare i høst, og tilbakemeldingene fra testen er arbeidet inn i løsningen som nå blir lansert.

Statens vegvesens prosjektgruppe skal arbeide med forbedring og videreutvikling av søknaden i løpet av 2021.

Les også: Bak rattet lider vi ingen nød