– Sosial dumping er ødeleggende for det danske arbeidsmarkedet, herunder transportnæringen, hvor vi dessverre har sett alt for mange eksempler på utenlandske sjåfører som har kjørt her i landet under horrible lønns- og arbeidsvilkår. Det er helt uakseptabelt og skal stoppes, forteller beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Rapporteringsplikt for alle kabotasjeaktører

Den nye ordningen med nasjonal minstelønn ved kabotasje i Danmark trer i kraft så fort myndighetene har fått på plass et kabotasjeregister, som også er en del av det nye avtaleverket om bekjempelse av sosial dumping i transportsektoren.

Registeret innebærer en rapporteringsplikt for alle utenlandske transportvirksomheter som skal utføre kabotasje ved bruk av kjøretøy med totalvekt over 3500 kg, samt vegdelen av kombinerte transporter og busskabotasje. Rapporteringen skal senest skje på det tidspunktet som kabotasjetransporten påbegynnes.

– Samferdselsministeren bør booke studietur til Danmark

NLF-direktør Geir A. Mo applauderer tiltaket og ber norske myndigheter følge etter.

– Norge har hatt minstelønn på kabotasje og kombinert transport siden 2015, så her ønsker vi danskene velkommen etter. Når det gjelder innføring av et nasjonalt kabotasjeregister er det bare å konstatere at de her innfører noe NLF har kjempet for i mange år uten å nå frem.

Han forteller at NLF har bedt om et nasjonalt kabotasjeregister siden 2012.

– Selv om vi møter bred politisk støtte, har vi så langt ikke sett noen praktiske resultater. Bortforklaringene har vært mange, men disse kommer i et enda grellere lys når vi ser at danskene nå faktisk gjør dette. På denne bakgrunn er det bare å oppfordre samferdselsministeren til å til booke en studietur til Danmark for å lære hvordan dette kan innføres også i Norge.

Avgjørende for å skaffe oversikt

Han mener at når EU-landet Danmark kan innføre et kabotasjeregister, er det ingenting som tilsier at Norge ikke kan gjøre det samme.

– Et register er helt avgjørende for å skaffe oss en god oversikt over dette markedet - noe også det regjeringsoppnevnte «kabotasjeutvalget» var enige om da de fremmet sin innstilling for noen år siden. Etter dette har dessverre lite skjedd, og det er nå på høy tid at regjeringen tar grep også her i landet. 

Her kan du lese detaljene i den danske avtalen