– Vegene er fabrikkgulvet og arbeidsplassen for de ansatte i NLFs bedrifter. Dersom det skal være mulig å produsere våre tjenester på en effektiv og trygg måte, er vegene alfa og omega. Det kreves da en fornuftig forvaltning av pengene til både investeringer og oppgraderinger av eksisterende vegnett for å sikre en økonomisk bærekraft for norsk transportnæring, fortalte administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, under sin innledning under transportkonferansen på Holmen Fjordhotell.

Bør prioritere strekningene mellom fjordene

Han understreket nok en gang viktigheten av å nedprioritere dyre prestisjeprosjekter og heller sørge for at vedlikeholdsetterslepet på det eksisterende vegnettet tas hånd om.

– Ved for eksempel prosjektet med ferjefri E39 legges det opp til en helt hinsidig pengebruk som kunne gitt både bedre og raskere resultater dersom det ble brukt andre steder. Vi mener en heller bør legge pengene i å utbedre strekningene mellom fjordene og øke hyppigheten på ferjeovergangene.

Ingrid Dahl Hovland ønsker å ta for seg fjordkrysningene hver for seg, og ikke låse seg til en overordnet ferjefri tankegang. Foto: Stein Inge Stølen Ingrid Dahl Hovland ønsker å ta for seg fjordkrysningene hver for seg, og ikke låse seg til en overordnet ferjefri tankegang. Foto: Stein Inge Stølen

Vegdirektøren dropper «ferjefri» som slagord på E39

Dette var slett ikke vegdirektør Ingrid Dahl Hovland uenig i.

– Så langt i prosjektfasen med E39 har «ferjefri» vært overskriften. Nå er det realisering av de store prosjektene i NTP som er viktig å få på plass.

Hun forteller at Statens vegvesen vil ta for seg fjordkrysning for fjordkrysning separat.

– Vi ser ikke på hele strekningen med «ferjefri» som et overordnet slagord. Jeg tror det er utrolig viktig, akkurat som det påpekes fra NLF, at en må få med seg vegstrekningene tilknyttet fjordkrysningene.

Videre forteller hun at det er E39-strekningene nord og sør for Bergen, samt E16 fra Bergen til Voss som vil ha høyest prioritet hos Vegvesenet den nærmeste tiden.

NLF-direktør Geir A. Mo var positiv til E39-signalene fra vegdirektøren. NLF-direktør Geir A. Mo var positiv til E39-signalene fra vegdirektøren.

– Entreprenørene har for dårlige rammevilkår

Mo oppfordret også Ingrid Dahl Hovland til å gjennomgå rammebetingelsene, kravene og retningslinjene for entreprenørene som driver brøyting, salting og strøing på oppdrag av Statens vegvesen.

– Altfor ofte oppstår det håpløse forhold som følge av manglende vinterdrift. Og det er ikke fordi entreprenørene har gjort en dårlig jobb, men fordi rammevilkår og kontraktsforhold er for dårlige. Mange steder lønner det seg faktisk å stå i ro i stedet for å brøyte, salte og strø. Slik kan vi ikke ha det.

Han pekte på den stadig økende tendensen til bråe værskifter med store nedbørsmengder.

– Det å holde en vinterveg åpen under stabile forhold, er ikke vanskelig. Men å holde vegen trafikksikker og fremkommelig i de bråe væromslagene og temperaturskiftene vi nå ser, det er langt mer utfordrende.

Skal ikke akseptere uforholdsmessige forsinkelser

Han mener det krever nye strategier og nye måter å tenke på, for eksempel at Vegvesenet bør vurdere å stenge enkelte vegstrekninger oftere.

– Å slippe trafikk ut på vegene når man ikke er i stand til å sikre god fremkommelighet, det kan vi ikke leve med.

Ingrid Dahl Hovland tok imot budskapet og understreket at vegbrukerne ikke skal akseptere uforholdsmessige forsinkelser som følge av dårlig vær.

– Trafikantene skal ha en forutsigbarhet slik at en ikke bruker mer tid enn det som er estimert for strekningen.

Se hele konferansen i opptak her