Et av NLFs aller viktigste mål er å bidra til å profesjonalisere medlemsbedriftene. Det betyr at en må klare å håndtere alt fra myndighetskrav, sjåføransvar, trafikksikkerhet og sosiale forhold på en god måte, uten at det forringer kvaliteten på tjenestene en tilbyr.

– Dette kan for mange være utfordrende, særlig for de mindre bedriftene hvor en gjerne må gjøre alt på egenhånd. Derfor leter vi hele tiden etter nye måter å hjelpe medlemmene våre på, slik at de kan få god orden på de viktigste elementene i foretaket, forteller markedsdirektør Kjell Olafsrud.

Naturlig utvikling

Gjennom årene har NLF levert en rekke bransjeledende løsninger som har hjulpet transportbedrifter å dokumentere sin kvalitet.

– Men tidene forandrer seg, og det må NLF også gjøre. Derfor har vi sett etter måter å gjøre det enda enklere å få tilgang til all dokumentasjon en trenger, samtidig som det presenteres på en lettfattelig og oversiktlig måte. Nå mener vi at vi har lykkes med det, sier Olafsrud stolt.

Han viser til nyheten Tacho Online, som nå nærmer seg ferdigutviklet og vil straks være klar for utrulling.  

– Dette mener vi er en av markedets aller beste løsninger på dette området. Data hentes direkte fra kjøretøyets flåtestyringssystem i sanntid, alternativt fra et modem installert i bilen med rapportering en gang i døgnet. All databehandling gjøres automatisk og sjåfør mottar eventuelle bruddrapporter umiddelbart. Så kan hun eller han legge inn årsak til brudd direkte i Tacho Online.

Markedsdirektør Kjell Olafsrud har gledet seg lenge til å kunne presentere nyheten Tacho Online for NLFs medlemmer. Bak ligger mye arbeid med testing og tilpasning. Foto: Stein Inge Stølen Markedsdirektør Kjell Olafsrud har gledet seg lenge til å kunne presentere nyheten Tacho Online for NLFs medlemmer. Bak ligger mye arbeid med testing og tilpasning. Foto: Stein Inge Stølen

Testet i Danmark i flere år

Olafsrud forklarer at en med denne løsningen også enkelt kan legge inn forklaringer på brudd dagen etter at bruddet oppstod.

– Flere opplever å motta bruddrapportene flere dager etter, som kan være utfordrende. Her slipper en å forholde seg til utskrifter og manuell arkivering, data er hele tiden tilgjengelig ved et tastetrykk.

Ved en eventuell bedriftskontroll kan rapporter tas ut etter ønske og behov, som enkelt og oversiktlig viser sjåførens forklaring og bileiers kommentar på det enkelte brudd.

– Tacho Online er helt nytt for det norske markedet og gjøres eksklusivt tilgjengelig for NLF-bedrifter til en pris ingen andre lignende løsninger kan matche.

Samtidig forsikrer markedsdirektøren om at brukerne på ingen måte vil være prøvekaniner i et utestet system.

– Dette er en gjennomprøvd løsning som har blitt benyttet av bileiere i Danmark i en årrekke. I tillegg har vi gjennomført en omfattende pilotrunde i Norge for å sikre at alt fungerer slik det skal.

Interessert i Tacho Online?

Ta kontakt på tachoonline@lastebil.no.

Eventuelle spørsmål kan også rettes til bedriftsrådgiver Jone Klingsheim på e-post jk@lastebil.no, eller via telefon på 468 58 140.