– Prosessen for å delta i et krav om økonomisk kompensasjon fra lastebilkartellet er gjort så enkel som mulig for NLFs medlemsbedrifter. Den nødvendige tiden som må investeres for å kunne delta, er blitt redusert til et minimum. Hausfeld vil selv analysere og samle ytterligere informasjon fra forskjellige nasjonale registre og vil fylle inn all nødvendig dokumentasjon, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Han ber alle som er interessert i å delta i kravet om økonomisk kompensasjon fra lastebilkartellet om å sette seg inn i følgende punkter.

Hvem kan få kompensasjon?

  • Ethvert medlem som har kjøpt eller leaset lastebiler registrert i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).
  • Det er viktig at lastebilen har første registreringsdato mellom 1997 og 2013. Lastebilen kan være kjøpt, leaset, tilbakekjøpt eller leid, som ny eller brukt.
  • Lastebiler som kvalifiserer til kompensasjon er innenfor MDV-segmentet (mellom 6 og 16 tonn) og HDV-segmentet (over 16 tonn).
  • I tillegg kvalifiserer også: kranbiler, søppelbiler, tømmerbiler, anleggsbiler, lastebiler for landbrukssektoren og alle andre spesialutstyrte lastebiler

Slik deltar du i kravet

  1. Du oppgir en liste over dine lastebilers registreringsnummer / VIN-koder til Hausfeld og sender den til lederne for Hausfeld Norge: heli@truckscartel.no og kristen@truckscartel.no.
  2. Du signerer representasjonsfullmakten som Hausfeld-teamet sørger for at du mottar når de får din forespørsel om å delta. For raskt å kunne sende inn ditt krav, bes du om å fremlegge det signerte dokumentet innen 31. mars 2020.
  3. Deretter kan du levere inn støttedokumenter for lastebilene (registreringskort, fakturaer, kontrakter).
  4. Hausfeld-teamet vil deretter samle sammen og sortere all tilgjengelig lastebildokumenta- sjon og til slutt sende disse opplysningene til domstolen.

– Til tross for at utløpsdatoen allerede er passert i Norge, vil Hausfeld-teamet gjøre en innsats og bruke sin kunnskap om lovverket til å sørge for at de norske lastebilkravene fortsatt kan bringes til Nederland. Ikke nøl med å ta kontakt med Hausfeld-teamet hvis du har noen spørsmål, avslutter Mo.

Send e-post til Hausfeld Norge her