Omkjøring via Hålogalandsbrua og Rombaksbrua.

I august begynte Statens vegvesen arbeidet med et nytt og bedre sikringsnett ved den nordlige portalen på Trældalstunnelen på E10, etter at ras tok deler av sikringsnettet 4. mai i år. Dårlig vær har forsinket arbeidet.

For å redusere ulempen for trafikanter så mye som mulig, stenges vegstrekningen E10 nord for Rombaken for ordinær trafikk døgnet rundt i tre uker. Utrykningskjøretøy vil kunne passere.

–  Rassikringsarbeidet er krevende, og vi benytter mye utstyr som må flyttes rundt på. Ved å stenge helt for ordinær trafikk, kutter vi betydelig ned på stengetiden på vegen. Vi har forståelse for at dette kan være en ulempe for noen trafikanter, men ved å ta dette grepet, ønsker vi å gjøre ulempen så kortvarig som mulig. Etter 9. november vil vi gå tilbake til å ha stengt på dagtid, men åpent på nattestid, forklarer byggeleder Renate Dalmo i Statens vegvesen i en pressemelding.

Arbeidet skal være ferdig i løpet av november.

Les også: Søk etter eier- og kjøretøyopplysninger

 Trældaltunnelen er en tunnel på europavei 10 ved Trældal mellom Narvik og Bjerkvik i Narvik kommune i Nordland. Den røde, stiplede linjen viser hvor tunnelen går, og hvor E10 nå er stengt. Kart: Statens vegvesen Trældaltunnelen er en tunnel på europavei 10 ved Trældal mellom Narvik og Bjerkvik i Narvik kommune i Nordland. Den røde, stiplede linjen viser hvor tunnelen går, og hvor E10 nå er stengt. Kart: Statens vegvesen