E136 stenger kl. 21.00 og åpner igjen kl. 06.00 påfølgende morgener 17. og 18. september. Det er ulike løsninger disse to nettene for å få trafikken gjennom vegarbeidsområdet på E136 Dombås–Lesja:

  • Natt til torsdag blir det kolonne hver time med ledebil om kommunal veg. Dersom arbeidene blir ferdige tidligere på natta i Lesja sentrum flytter de seg til Joramo, men da flytter ledebilen seg til fv. 2660.
  • Natt til fredag blir det omkjøring via fv. 2660. Det brukes ledebil her også. Den kjører kontinuerlig, men forvent ventetid på inntil 1 time. Ledebilen vil bruke cirka 25 minutter på å kjøre én vei. 

Løsningen kom fra et NLF-medlem

– Etter den første natta med stengt veg i forrige uke, fikk jeg en henvendelse fra et medlem som kjører fast rute på E136. Situasjonen var uholdbar med stenging hele natta, forklarer NLFs regionsjef Guttorm Tysnes, som har ansvar for Innlandet. 

Han forteller videre at han tok kontakt med ledelsen for drift- og vedlikehold i Statens vegvesen Øst, hvorpå avdelingsdirektør Cato Løkken beklaget og lovet forbedringer. Det var imidlertid et NLF-medlem som kom med løsningen.

– Styremedlem Kjell Jon Nyløkken i NLF Innlandet bor like ved arbeidene, og kom med konkrete forslag om enten kolonnekjøring eller omkjøring på lokalveger. Statens vegvesen har lyttet og valgt nettopp en slik løsning. Dette viser hvor viktig det er med en organisasjon i ryggen som har en god dialog med myndighetene, sier regionsjefen.

Ferdig 15. oktober

Statens vegvesen skriver i en pressemelding at E136 mellom Dombås og Lesja enkelte steder er svært dårlig på grunn av setnings- og teleskader.

I Vegvesenets budsjetter var det ikke satt av penger til utbedring av skadene. Takket være Stortingets ekstrabevilgning til vegformål for å holde hjulene i gang i anleggsbransjen under koronapandemien, blir arbeidene gjennomført nå. Omtrent 20 millioner kroner av Stortingets krisepakke går til utbedringsarbeidet på E136. 

Totalt 15 mann hos Dokka Entreprenør AS og deres underentreprenør på asfalt, Stange Asfalt Gudbrandsdalen AS, er i sving. Entreprenørene jobber dag og natt for å utbedre setningsskadene på den totalt 25 kilometer lange strekningen mellom Dombås og Lesja. Arbeidene tar omtrent ti uker, og består i punktutbedringer med blant annet utskifting av masse, skifting av to stikkrenner, armering og asfaltering av vegen. 

Utbedringsarbeidet på E136 Dombås–Lesja skal være ferdig 15. oktober.

Henvendelse fra et medlem førte til at NLFs regionsjef Innlandet, Guttorm Tysnes, tok affære. Henvendelse fra et medlem førte til at NLFs regionsjef Innlandet, Guttorm Tysnes, tok affære.