Norges Lastebileier-Forbund (NLF) var raskt ute med krav for å unngå problemer med fornyelse av førerrett og YSK ved covid-19-utbruddet. En egen forskrift om midlertidig forlengelse av utløpt førerrett og YSK ble vedtatt, og løste problemet. Forskriften innebærer at sjåfører med førerrett og/eller YSK som utløper mellom januar og september 2020, automatisk får seks måneders utsettelse på fornyelse.

Forskriften blir nå avløst av en ny europeisk forordning som innebærer at førerrett og/eller YSK som utløper senest 31. august 2020, får syv måneders utsettelse på fornyelse. Dette sikrer at det ikke oppstår problemer ved kjøring i EU-land for norske sjåfører som har utløpt førerrett og/eller YSK.

Dette betyr også at sjåfører med førerkort og/eller YSK som utløper 1. september 2020 og senere, må fornye førerrett og YSK som normalt.

Samferdselsdepartementet har søkt om forlenget utsettelse 

Samferdselsdepartementet har nå søkt EFTAs overvåkningsorgan, ESA, om en utvidelse av tidsperioden for midlertidig forlengelse, slik at også yrkessjåførkompetansen som utløper i september, inkluderes. 

Dersom søknaden til ESA ikke skulle bli godkjent, vil dette få konsekvenser for sjåfører som har utløp av YSK i løpet av september 2020. NLF har derfor bedt Statens vegvesen undersøke at det finnes tilstrekkelig kapasitet for å ta unna eventuelt økt etterspørsel etter YSK-kurs i september.

NLF har også bedt Statens vegvesen, så snart det er hensiktsmessig, ta kontakt med innehaverne av YSK som utløper i løpet av september, slik at de blir gjort oppmerksomme på endringen og kan gjennomføre fornyelsen innen den nye fristen.

NLF anbefaler: Forny førerkort og YSK som vanlig!

NLFs klare anbefaling er at sjåfører uansett fornyer førerkort og YSK som vanlig, det vil si etter ordinære frister. Da unngår du at det oppstår problemer når den endelige fristen nærmer seg.

Dagens smittesituasjon gjør det uproblematisk å skaffe seg legeattest, og YSK-kurs går som normalt hos de fleste tilbydere. Men: Dersom et nytt smitteutbrudd oppstår, og samfunnet må stenge ned igjen, vil det kunne føre til utfordringer dersom utsettelsen også nærmer seg slutten.

Les tidligere sak: Vegvesenet utvider førerretten med seks måneder

Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere.