EU har laget en høring om hva som er viktig for transportområdet fremover, og ber om innspill og prioriteringer fra alle interesserte – privatpersoner, offentlige myndigheter og næringsliv. Innspillene skal brukes i utformingen av EUs nye transportstrategi.

Samferdselsdepartementet skal utarbeide et felles, norsk høringssvar til EU ut fra de innspillene som kommer inn. Har du tanker og ideer om fremtidens transport, kan du sende dem til  postmottak@sd.dep.no innen 1. september 2020.

Del av EUs grønne vekststrategi

Transport og mobilitet spiller en vesentlig rolle i hverdagslivet, enten det gjelder privatpersoner eller næringsliv. Den europeiske transportpolitikken skal utvikles for å møte fremtidens behov, men må også tilpasses miljø- og klimautviklingen, samt dra nytte av digitaliseringen. For best å kunne nå disse målene, jobber Europakommisjonen med en omfattende strategi som skal legge grunnlaget for bærekraftig og smart mobilitet: European Strategy for a Sustainable and Smart Mobility. 

Den nye transportstrategien blir en del av EUs grønne vekststrategi,  European Green Deal, og er planlagt ferdig innen utgangen av 2020. Den skal erstatte Hvitboken, 2011 Transport White Paper, og blir Europakommisjonens visjon og det førende policy-dokumentet på transportområdet i årene fremover. 

Ifølge EUs transportkommisjonær, Aina Vălean, er mobilitet en nøkkelprioritering i EU, og strategien skal lage et krisesikkert transportsystem for nåværende og etterfølgende generasjoner. Strukturen skal både tilpasses utfordringene og fordelene ved en mer digital og grønnere fremtid.

LES OGSÅ: Nor-log Gruppen investerer i 30 biogassbiler