«Næringsmiddeltoget» er et samarbeidsprosjekt mellom ASKO, CargoNet, Meyership og Nova Sea. Sammen skal de sørge for frakt av NorgesGruppens matvarer nordover, samtidig som laksen fra de store slakteriene blir fraktet sørover til Europa.

– Samarbeidet ble initiert av ASKO som ønsket et grønt skifte med større fokus på miljø og trafikksikkerhet, sier Frank Lauritz Jensen, rådgiver for Nordland, Troms og Finnmark i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

ASKO og NorgesGruppen har som mål å bli en nullutslipps-organisasjon innen 2026. Prosjektet vil i sin nåværende form fjerne 13 000 vogntog fra vegene. En reduksjon i tungtrafikk på overbelastede vegstrekninger gir et positivt utslag for både miljøet og trafikksikkerheten.

– Det er nok enkelte i transportbransjen som lurer på hvorfor NLF ser på dette som en god nyhet. Denne nye transportveien for laks vil skape økt behov for lokaltransport med norske aktører for å frakte laksen fra småbyer til nærmeste omlastningsplass for togtransport, forklarer Jensen.

Skaper arbeidsplasser

– Prosjektet har allerede har skapt over 20 nye arbeidsplasser som en konsekvens av «Næringsmiddeltoget», sier markedsansvarlig i Meyership, Robert Jakobsen.

– Denne nye transportmuligheten gjør at det blir kortere dager for våre sjåfører. De trenger ikke å være hjemmefra i ukevis for å levere varer til Europa. De vil rett og slett kjøre korte ruter til og fra produksjonsstedene til nærmeste omlastningsplass. Med denne løsningen tror jeg at vi kan rekruttere flere unge norske sjåfører, sier Jakobsen.

God punktlighet

For omtrent ett år siden ble CargoNet bedt om å redusere godstogtilbudet i Norge. Det ble spekulert på effekten dette ville ha for Nordlandsbanen. 

–  Det var aldri var snakk om å legge ned godsruten nordover. Vi måtte gjennomgå alle laste- og lossepunkter for å oppnå lønnsomhet i tilbudet, forsikrer administrerende direktør i CargoNet, Erik Røhne.

– Vi vurderte ulike løsninger og kom frem til at enten måtte vi kutte enkelte laste- og lossesteder, eller justere inntektene til et nivå som gjorde denne trafikken lønnsom, fortsetter Røhne.

CargoNet rådførte seg med kundene for å komme frem til løsninger for gode og lønnsomme fraktruter.

– Det nye toget for ASKO ble lansert 1. april i år. Det var litt spesielt at Saltfjellet var totalstengt for lastebiler på grunn av værforholdene nettopp denne dagen, mens toget gikk som planlagt, opplyser Røhne.

Røhne har ingen umiddelbar frykt for punktligheten på Nordlandsbanen. Den skal være svært god. Han ønsker imidlertid flere krysningsspor, høyere hastighet, og lengre tog for å gjøre jernbanetransport enda mer attraktiv og konkurransedyktig.

– Dette er politiske prosesser og tar beklageligvis lengre tid enn vi ønsker, avslutter Erik Røhne.

«Næringsmiddeltoget» skal ha én avgang daglig, men planen er å doble kapasiteten etter hvert.

NLF fornøyd

– Dette er et svært spennende prosjekt som viser hvordan klima og miljøhensyn kan bidra til mer aktivitet for norske transportører. Å flytte flere av de lange transportene over til båt eller tog vil fjerne mange vogntog fra veiene, mange av dem utenlandske. Det vet vi vil bidra til økt trafikksikkerhet og større aktivitet for norske transportører, samtidig som det blir mindre utslipp. Et skikkelig Kinderegg, altså, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF.

Les også:  Over 130 Fair Transport-sertifiserte bedrifter