– Grunnverdiene i de to selskapene stemte veldig overens med hverandre; kvalitetsfokus og faglig stolthet blant de ansatte knyttet til selve transportfaget, forteller Nor-log Gruppens konsernsjef, Lars Arne Brøttem, fornøyd.

Miniekspress Transport og Suldal Transport er to selskaper med til sammen over 140 års erfaring innen norsk transportnæring. Et langt samarbeid og et ønske om å styrke den norske delen av transportbransjen gjennom de to selskapene, dannet bakteppet for det som skulle bli til et riksdekkende transportselskap med over 700 arbeidsplasser.

– Suldal Transport feiret 100 års jubileum i fjor, mens Miniekspress Transport ble stiftet av Kjell Skatvedt i 1979. Eier og daglig leder hos Suldal Transport, Rune Furseth, sammen med Kjell Skatvedt, hadde ideen om å skape et nasjonalt nettverk for temperaturregulert gods i Norge, forteller Brøttem.

Begge selskapene er opptatt av en sterk lokal forankring og tilstedeværelse. Visjonen til Miniekspress og Suldal Transport er tydelig og ambisiøs. Det er ikke bare kunden, men også de ansatte, som står i fokus.

– For begge partnere er faglig stolthet, dyktighet og kreativitet blant de ansatte viktig. De ansatte er en viktig del av nøkkelen til vår suksess, sier Brøttem stolt.

YRKESSTOLTHET: Lokalet er strøkent, og stemningen god blant de ansatte. Foto: Jamieson Pothecary YRKESSTOLTHET: Lokalet er strøkent, og stemningen god blant de ansatte. Foto: Jamieson Pothecary

Sammenslåing

Den 16. mai 2019 etablerte Suldal Transport AS og Miniekspress-selskapene et nytt selskap ved navn Nor-log Gruppen AS. Da selskapet ble stiftet, kjøpte Nor-log Gruppen alle aksjene i Suldal Transport og Miniekspress.

– Selskapene skal levere transport- og distribusjonsløsninger på vegne av gruppen som helhet innenfor sine spesialfelt og sin geografiske tilhørighet. Det er filosofien, forteller Brøttem.

Suldal Transport representerte sju lokasjoner, hovedsakelig på Vestlandet, hvor fem hadde terminaldrift, samt linjetrafikk øst-vest. Nå ble dette koblet sammen med nettverket til Miniekspress, med utgangspunkt i Stokke og direkte distribusjon til kundene i østlandsområdet, linjetrafikk opp til Trondheim og videre tilkopling til Miniekspress’ nettverk i Nord-Norge via Norge og Sverige. 

FREMTIDEN: Fra venstre, Robin Melvoll Andresen (23) Ole Andreas Løland (20) er stolt av faget sitt. Nor-log Gruppen sier de er helt avhengig av unge sjåfører, og jobber aktivt for rekruttering. Nor-log Gruppen er opptatt av riktig opplæring, og flinke sjåfører premieres. Foto: Jamieson Pothecary FREMTIDEN: Fra venstre, Robin Melvoll Andresen (23) Ole Andreas Løland (20) er stolt av faget sitt. Nor-log Gruppen sier de er helt avhengig av unge sjåfører, og jobber aktivt for rekruttering. Nor-log Gruppen er opptatt av riktig opplæring, og flinke sjåfører premieres. Foto: Jamieson Pothecary

Kongekrabbe

Med en sterk vekst i Nord-Norge de siste fem seks årene, opprettet Miniekspress sin egen terminal på flyplassen i Lakseelv, Finnmark, i desember 2016. Plasseringen var ikke tilfeldig. Planen var å distribuere dagligvarer ut fra terminalen til Finnmarkskysten, og ta med sjømat på bilene i retur. Ved å holde til ved flyplassen, kan sjømaten komme raskt ut til verdensmarkedet.

– Kongekrabbe fraktes levende ut til  markedene i Asia og USA, da er tiden en avgjørende faktor. Ved å fly ut fra Lakselv kan krabben ligge klar på middagstallerkenen i Sør-Korea på så lite som 16-17 timer etter fangst, forteller Brøttem.

Bring Frigo oppkjøp

Selv etter sammenslåingen av Miniekspress og Suldal, hadde Nor-log fortsatt hull i distribusjonsnettverket. Tanken var å fylle disse hullene i løpet av tre til fem år. Det tok vesentlig kortere tid. 17. desember 2019 signerte Nor-log en avtale om oppkjøp av Bring Frigo AS, og navnet ble døpt om til Nor-log Thermo. 

– Dette ga oss et finmasket nettverk for temperert gods i Norge, og et fantastisk utgangspunkt for videre satsing, sier Brøttem.

Dette blåste nytt liv i et nettverk basert på de verdiene Miniekspress og Suldal hadde med seg. Med opp mot 19 lokasjoner og 800 transportenheter fikk de mye tyngde i bransjen.

Foto: Jamieson Pothecary Foto: Jamieson Pothecary

Utfordringer

Som med alt som vokser fort, har ikke prosessen vært uten voksesmerter.

– Det er ulike kulturer og selskap med ulik bakgrunn og historie. For oss i Nor-log Gruppen er det viktig å beholde den gründerkulturen som har preget Suldal Transport og Miniekspress, og den transportfaglige stoltheten og kreativiteten, som til sammen skaper gode kvalitetsløsninger. 

Kundene skal stå i fokus, og vi skal være enkle å få tak i der kunden holder til. Sammen med dyktige og engasjerte medarbeidere og ledere skal vi lykkes med det, forteller Brøttem.

En av de største utfordringene framover er knapphet på kvalifiserte sjåfører.

– Vi er helt avhengig av å stå sammen med dyktige norske transportkolleger rundt om i distriktene. Vi kommer ikke i mål alene. Transportbransjen må samarbeide med skoler og institusjoner for å bedre rekrutteringen. Å synliggjøre samfunnsnytten av den rollen vi har i verdikjeden, er viktig å få fram. Koronakrisen  har gjort litt av jobben for oss, vi merker at sjåførene er ekstra stolte om dagen, bemerker Brøttem med glede.

Videre forteller Brøttem at Nor-log Gruppen ønsker seg flere kvalifiserte lærlinger. 

– De sitter på kompetanse som er viktig for oss framover. Kompetente og seriøse transportører er viktig, mens dårlige transportører kan ødelegge mye for bransjen, advarer Brøttem.

STOLT SJÅFJØR: Ole Andreas Løland kjører for Fair Transport-sertifiserte Suldal Transport. Foto: Jamieson Pothecary STOLT SJÅFJØR: Ole Andreas Løland kjører for Fair Transport-sertifiserte Suldal Transport. Foto: Jamieson Pothecary

Miljø

Visjonen for Nor-log Gruppen stopper ikke ved kundene og ansatte. Selskapet er klar over at de også har ansvar for miljøet.

– Vi er klar over at vi er en del av problemet, men samtidig løsningen, når det gjelder bærekraft. Det finnes mange måter vi kan ivareta det ansvaret på. For eksempel gjennom teknologi- og bilvalg, forteller Brøttem.

Nor-log Gruppen var tidlig ute med å skifte ut flåten til Euro 6, og selskapet har nå fått øynene opp for biogass.

– Vi søker nå Enova om støtte til å investere i et større antall biogassbiler med elektrisk aggregat med null utslipp. Vi tar det ansvaret seriøst. Selv om det koster adskillig mer i investering enn dieselteknologi, ønsker vi å være med på å ta vårt ansvar med tro på at også kundene ønsker å være med på dette, opplyser Brøttem.

Nor-log Gruppen har en god dialog med leverandører av biogass, deriblant Air Liquid, og kommer også til å plassere et betydelig antall gassbiler i Bergen, Haugesund og Stavanger når Enova har behandlet søknaden. Men å velge miljø er ikke uten ulemper. 

– Vi kunne ønsket oss litt sterkere biler. 460 hestekrefter er i grenseland for de tyngste lastene over distanse. En annet utfordring med gassbil, er innkjøpspris og gjenkjøp. Biogassbiler er adskillig dyrere enn dieselbiler slik situasjonen er nå. Men, sammen med offensive samarbeidspartnere ønsker vi å bane vei og vise at vi er med, sier Brøttem.

TALERØR: – NLF er et viktig talerør for bransjen, og kjemper for bransjen sammen med oss, sier Nor-log Gruppen. Foto: Jamieson Pothecary TALERØR: – NLF er et viktig talerør for bransjen, og kjemper for bransjen sammen med oss, sier Nor-log Gruppen. Foto: Jamieson Pothecary

NLF, et viktig talerør 

Koronakrisen har bidratt til å synligjøre transportbransjen. Brøttem understreker at det må jobbes videre i felleskap med å nå ut til publikum for å informere om at lastebilen som ligger foran dem på vegen, gjør nytte – både for samfunnet og deg som privatperson. 

– NLF er et viktig talerør for bransjen, og kjemper for bransjen sammen med oss. Nå til dags med mye informasjonsutveksling, blant annet på sosiale medier, hender det at det er mye villedende informasjon. Da er det greit med pålitelige kilder man kan stole på, som NLF, spesielt i disse krisetider, sier Brøttem.

Det var slett ingen automatikk i at dette ville gå rett til himmelen da grunnleggerne, Kjell Skatvedt og Rune Furseth, skapte sin visjon for knapt ett år siden. Lokale transportselskaper, søkelys på profesjonalitet, kvalitet, miljø og lokal forankring som grunnlag for et sterkt nasjonalt nettverk bygd på faglig dyktighet, innovasjon og stolthet for yrket, er en vinneroppskrift!

Les også:  – En seier for alle som driver lovlig transport