– Endringene i kontantstøtteordningen for bedrifter er svært positiv. Dette er en direkte oppfølging av NLFs krav til myndighetene, som vi kom med den gangen ordningen ble innført, jubler NLF-direktør Geir A. Mo.

Få tilbake litt av tapt omsetning

Vi har tidligere skrevet om skuffende forskjellsbehandling og det vi kalte dobbelt egenandel. Noe som har ført til at de fleste småbedrifter faller utenfor kompensasjonsordningen for bedrifter.  

– Vel 40 prosent av våre medlemsbedrifter er små foretak med én bil. Noen av disse har tapt vesentlig omsetning de siste månedene, og det er godt at de nå slipper egenandel for mai, sier Geir A. Mo.

Heldigvis er det få av Norges Lastebileier-Forbunds (NLFs) medlemmer som har meldt om store tap, men for dem det gjelder, er dette en utrolig viktig endring.

– Vi har aldri sett behovet for forskjellsbehandlingen mellom bedrifter som ble direkte eller indirekte stengt av staten, og har hele tiden ment at kompensasjonen bør være knyttet opp mot dokumentert fall i omsetning alene. Nå ser vi at de kommer oss litt i møte, noe som er svært positivt, kommenterer NLF-direktøren. 

SVÆRT POSITIVT: – Dette er en utrolig viktig endring for dem som opplever store omsetningsfall, sier NLF-direktør Geir A. Mo. Foto: Jamieson Pothecary SVÆRT POSITIVT: – Dette er en utrolig viktig endring for dem som opplever store omsetningsfall, sier NLF-direktør Geir A. Mo. Foto: Jamieson Pothecary

Søk tilskudd for mai nå

Bedrifter som har omsetningsfall på minst 30 prosent i mai, kan nå søke om tilskudd via kompensasjonsordning.no. Egenandelen er fjernet fra og med mai. Dessuten kan sesongbedrifter få etterbetalt ekstra kompensasjon.

– Vi har tidligere redusert egenandelen til 5 000 kroner, nå fjerner vi den helt, i tråd med avtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet i Stortinget. Det vil først og fremst bety en del for de små bedriftene, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Endringen gjelder fra og med mai og til ordningen opphører i utgangen av august. Egenandel for mars og april blir ikke tilbakebetalt. Det vil være mulig å søke om kompensasjon for perioden mars til august, og det helt frem til 30. september.

Kontroll før og etter tilskudd

Hittil er det utbetalt 2,4 milliarder kroner fra ordningen. Over 23 000 foretak har hittil fått tilskudd for mars, mens nær 18 000 har fått tilskudd for april. Informasjon om alle som har fått tilskudd, er offentlig tilgjengelig på Skatteetatens nettsider. 

Skatteetaten, som forvalter kompensasjonsordningen, gjennomfører kontroller av foretak både før og etter utbetaling av tilskudd. I tillegg samarbeider Skatteetaten med Økokrim og bankene, og får innspill fra andre offentlige etater som politiet, NAV, Tolletaten og Arbeidstilsynet. Tips fra publikum er også viktig. 

Beregningsmåte for sesongbedrifter

En annen viktig endring er at kompensasjonsordningen justeres slik at den treffer sesongbedrifter bedre.

– Mange sesongbedrifter er hardt rammet av koronaviruset. De tjener penger i løpet av en ganske kort periode. Dette er penger som skal dekke kostnader for hele året, sier finansministeren.

Skattedirektør Hans Christian Holte beskriver ordningen for sesongbedrifter slik:

– I kompensasjonsordningen er sesongbedrifter definert som foretak som har omsetning på mer enn 50 prosent fra aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs. Også virksomheter umiddelbart tilknyttet sesongbaserte virksomheter er omfattet av dette, for eksempel restauranten i alpinbakken. Minst 80 prosent av omsetningen må være innenfor en sammenhengende seks måneders periode forrige år for at foretaket skal komme inn under ordningen.

Fra og med mai vil beregningsmodellen for kompensasjonsbeløp til sesongbedrifter bli endret slik at faste, uunngåelige kostnader blir tilpasset med en «sesongfaktor». Sesongfaktoren er omsetningen i samme måned i fjor som støttemåneden, dividert på omsetningen for hele fjoråret, multiplisert med 12.

Eksempel:

Et foretak omsatte for 800 000 kroner i 2019. I april 2019 var omsetningen 200 000 kroner. Sesongfaktoren blir (200 000 / 800 000) x 12 = 3. Kompensasjonsbeløpet for april 2020 vil da bli tre ganger høyere enn om vanlig beregningsmodell lå til grunn.

Sesongbedrifter kan selv velge om de vil benytte denne sesongmodellen når de søker, eller om de vil benytte samme beregningsmodell som andre foretak. Dersom de velger sesongmodellen, må den benyttes for alle månedene det søkes om tilskudd for. Det innebærer at støttebeløpet blir tilsvarende nedjustert for de månedene som faller utenfor sesong. Alle som velger å søke etter sesongmodellen, må sende inn ny søknad for mars og april for ny beregning. Har foretaket krav på mer tilskudd, vil det bli etterbetalt. Hvis foretaket har fått for mye tilskudd, kommer det automatisk krav om tilbakebetaling.

Les mer og søk om kompensasjon her