Oppdatert 28. oktober med presiseringer om karanteneregler, og er - som tidligere innhold, hentet fra pressemeldingen fra regjeringen  i sin helhet.

I mandagens pressekonferanse varslet regjeringen endringer i dagens regler som følge av økt arbeidsinnvandring. Endringene skyldes delvis at enkelte ikke følger dagens regler, men også at den alvorlige smittesituasjonen i Europa øker risikoen ved dagens unntaksordning.

Regjeringen strammer derfor inn dagens regler for arbeidsinnvandrere: 

Utenlandske arbeidstakere som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene. Områder defineres for å ha særlig høyt smittenivå ut fra følgende kriterier:

  1. Nødvendige data mangler eller at det er 300 eller færre som er testet per 100 000 personer, eller
  2. Mer enn 300 per 100 000 personer som har blitt testet og

For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden. Endringene trådte i kraft midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.

Det er ikke gjort endringer i øvrige unntak fra innreisekarantene i covid-19-forskriften nå. Dvs. at personer som benytter seg av andre unntak enn covid-19-forskriften § 6 c fortsatt kan benytte disse selv om de kommer fra et område med forhøyet smitte. For eksempel kan personer som jevnlig ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, unntas fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver syvende dag.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er gitt i oppdrag å gå gjennom karantenereglene for å vurdere om det er behov for ytterligere presiseringer.

27.10.2020:  Se FHIs kart over røde og gule land

Her er kartet som viser EUs fargekoder (velg språk oppe i høyre hjørne)

Hvis du vil lese statsministerens innledning av mandagens pressekonferanse, finner du den her

Kilde: Felles pressemelding fra Statsministerens kontor, Barne- og familiedepartementet, helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet av 26.10., oppdatert 28.10.20.

 

Les også: Slik vasker du hendene riktig