– Dette er endringen vi har kjempet for i lang tid. Fordelen her er at vi vil kunne senke utslippet fra transportsektoren betydelig, ved å tillate bruk av modulvogntog med langt bedre kapasitet på flere strekninger, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Endrer sporingskravet

Tømmerbiler på 24 meter og 60 tonn kan i dag kjøre på nær 55.000 kilometer veg i Norge, hvor nær alle riksvegstrekninger og omtrent halvparten av fylkesveiene er dekket. Mens modulvogntogene, som også veier 60 tonn og bare måler en drøy meter lenger, kan bare benytte under en en tiendedel, totalt 5.150 kilometer. 

Forslaget som nå er sendt ut på høring av Statens vegvesen innebærer å endre sporingskravet for modulvogntog type 1 og 2 til kravet som gjelder for tømmervogntog med lengde over 19,5 meter.

– Med dette vil mange av dagens flaskehalser i modulvogntogvegnettet forsvinne, og transporten kan gå helt frem til laste- eller lossestedet, sier Mo.

Ikke alle modulvogntog vil klare kravene

For modulvogntogene vil det være en vesentlig endring da de nå må kunne kjøre med de samme sporingskravene som 24-meteren og tømmervogntogene, altså 360 grader mellom to konsentriske sirkler på henholdsvis 2,0 og 12,5 meter, mot tidligere 180 grader. De aller fleste modulvogntog vil kunne klare dette, mens de som ikke klarer dette og Link (Type 3), vil fortsatt kunne kjøre på dagens modulvogntognett i en lengre overgangsperiode.

Det gjøres oppmerksom på at enkelt vegstrekninger kan bli revurdert med hensyn til myke trafikanter. Denne vurderingen vil skje parallelt med høringen, og kan medføre at det ikke blir en generell åpning av tømmerbilvegnettet, men noen begrensninger.