Håpet er at lastebiler i nærheten av Moelv kommer i posisjon ved E6 på rampe i Moelv sørover mot Rudshøgda cirka kl. 11.57, slik at de kan smette inn bak politibilen – som skal inn kl. 11.55, og komme først i køen. Men her er det små marginer. Kjører de for tidlig, blir de ikke med. Kjører de for sent, kommer personbilene først. 

Etter åpningen skal både statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Knut Arild Hareide på en kort lastebiltur på E6 og videre til Nortura. Litra ved Vegard Narmo, Lierhagen Transport ved Stig Roar Lierhagen, og Br. Lunn ved Per Arne Lunn, kjører en egen kolonne en kort tur på E6 og til Nortura. Der blir det omvisning og samferdselsmøte mellom lokale næringslivsledere og Erna og Knut Arild.  

– Sikker og funksjonell veg

– Trafikksikkerhet. Fremkommelighet. Miljø. Det er tre nøkkelord for vår næring. Med fire felt helt til Moelv, blir det endelig en sikker og funksjonell veg. Vi opplevde utrolig mange alvorlige ulykker her i årene etter OL. Så ble det bygd midtrekkverk, og det ble færre ulykker. Men vegen var for smal, og det ble ofte kaos. Ikke minst ved uttrykninger, sier regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Guttorm Tysnes.

Nå vet yrkessjåførene at de kan holde en jevn og fin fart. Med 80 km/t blir det både lavere klimautslipp og redusert drivstofforbruk. Samtidig blir det mye enklere å beregne kjøretiden.

Guttorm Tysnes framhever det gode samarbeidet i Innlandet. Guttorm Tysnes framhever det gode samarbeidet i Innlandet.

– Enighet har gitt resultater

Regionsjefen begynte i NLF i 2001. Forgjenger Torstein Hamborg hadde også jobbet for en sikrere E6. Gjennombruddet kom da Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og NLF tok initiativet til Vegforum Innlandet. LO, NAF og Transportfellesskapet Øst ble med på laget.

– Vi brukte mye tid på å overbevise politikerne i Hedmark og Oppland om at de måtte samle seg om prioriteringene. Det ble lansert en serie med viktige veger – 2, 4, 6, 15 pluss 3 og 35. Lottorekka ble et begrep som vi hamret inn i transportpolitikerne på Stortinget gjennom flere perioder. Det er artig når samferdselsminister Knut Arild Hareide trekker fram samarbeidet i Innlandet som et forbilde for andre. Vår enighet har gitt resultater, forteller Tysnes.

– Fortsetter nordover

Sommeren 2017 kom statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Innlandet og markerte at de 43 kilometerne skulle bygges ut.

– Vi fryktet at firefeltsvegen ville stoppe ved Kolomoen.  Men da regjeringen opprettet Nye Veier, startet gravemaskinene opp igjen. Det har vært noen utfordringer for trafikantene disse årene, men alle gleder seg til nyvegen er klar. Og Nye Veier As fortsetter videre nordover med ny Mjøsbru, fire felt til Lillehammer og kraftig oppgradering av E6 helt til Otta, forklarer han.

Høy lønnsomhet

Nye Veier AS vektlegger samfunnsøkonomisk lønnsomhet når de vurderer hvilke veger som skal bygges ut når. Enkelt sagt nytte av vegen minus kostnaden.

E6 Kolomoen–Moelv med sin høye samfunnsøkonomisk lønnsomhet, havnet raskt på «pallen» til Nye Veier As. Beregningene viste store fordeler med å bygge ut strekningen. Senere er også Lillehammer–Øyer samt E6 helt opp til Otta, kommet inn.

– Vi vil se gravemaskiner og tippbiler i mange år i Innlandet. Forhåpentligvis også med jernbaneutbygging, ønsker regionsjefen.

Prosjektdirektøren i Nye Veier Innlandet har vært kapteinen på utbyggingslaget, ifølge Tysnes.

– Han, Øyvind Moshagen, har jobbet knallhardt for E6 både internt i egen organisasjon og eksternt. Det er krevende å bygge en veg samtidig som trafikken skal gå normalt. Mange rundkjøringer og omkjøringer kan irritere. Vi i NLF har bare fått to-tre klager. Yrkessjåførene vet at de må «lide litt» for å få noe som blir mye bedre, avslutter han.

Drøye tre år etter at dette bildet ble tatt, er de 43 kilometrene fra Kolomoen til Moelv ferdig. Fra høyre: Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Erna Solberg og prosjektdirektør Øyvind Moshagen fra Nye Veier AS. Foto: Guttorm Tysnes Drøye tre år etter at dette bildet ble tatt, er de 43 kilometrene fra Kolomoen til Moelv ferdig. Fra høyre: Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Erna Solberg og prosjektdirektør Øyvind Moshagen fra Nye Veier AS. Foto: Guttorm Tysnes

  

Fakta: E6 Kolomoen–Moelv (Innlandet)

 • 43 km
 • Firefelts motorvei
 • Fartsgrense 110 km/t
 • Redusert reisetid med minimum ni minutter (basert på økt hastighet fra 80 til 110 km/t)
 • 13000–18000 kjøretøy pr. døgn (ÅDT), mest mellom Hamar og Brumunddal
 • 11 toplanskryss
 • 14 bruer på selve motorveien
 • 17 overgangsbruer
 • 33 kulverter
 • 80 konstruksjoner
 • 1 tunnel
 • 1 km med ny firefelts riksvei over Midtstranda
 • 40 km med lokalvei
 • 10 km gang/sykkelvei
 • Støytiltak ferdig innen et år etter at vegen er tatt i bruk – 1300 boliger er kartlagt som støyutsatt