Det begynner å  bli noen år siden servicestasjoner bare tilbød drivstoff, toalett, traktekaffe og en lunken wienerpølse i lompe. Dagens bilist er kravstor, og servicestasjoner utvikler seg stadig nærmere noe som ligner mer på et lite samfunn enn et sted for litt påfyll og en strekk på beina.

Circle Ks nye vegserviceanlegg ved Bamble fyller et hull i hvilemuligheter for sjåfører langs hovedpulsåren E18 midt mellom Oslo og Kristiansand. Dette er ikke bare sør-øst aksen, dette er Nasjonal Transportplan korridor 3, og hele strekningen Stavanger–Oslo vil komme styrket ut av denne etableringen. Med et totalareal på hele 36 mål, og 25 oppstillingsplasser for tungbiler, blir anlegget Norges største når det står ferdigstilt mot slutten av juni. NLF ble invitert av samarbeidspartner Circle K på befaring av deres hittil største satsing i Norge. 

NYTTIG BEFARING: Fra venstre prosjektleder NCC, Anders Johansen, senior account manager Circle K,  Chris Gregers, manager segment marketing Circle K, Tanja Angelsen Berg, og markedsdirektør NLF, Kjell Olafsrud inspiserer anleggets planløsning. Foto: Jamieson Pothecary NYTTIG BEFARING: Fra venstre prosjektleder NCC, Anders Johansen, senior account manager Circle K, Chris Gregers, manager segment marketing Circle K, Tanja Angelsen Berg, og markedsdirektør NLF, Kjell Olafsrud inspiserer anleggets planløsning. Foto: Jamieson Pothecary

Et anlegg for alle

Allerede ved avkjøringen ved E18 lar vi oss imponere. Serviceanlegget er tilgjengelig fra både nord- og sørgående retning. Vegnettet til og fra servicestasjonen er dimensjonert med tungtransport i fokus. 

– Det var viktig å sørge for at svingradiusen i rundkjøringene og inn til anlegget ikke ble for brå, for å minimere slitasje på dekk og drivverk på tungbiler. Samtidig som man sikrer en god og sikker flyt i trafikken, forteller Anders Johansen, prosjektleder i NCC.

Circle K har lagt vekt på god og sikker logistikk for alle trafikanter. Planløsningen er konstruert for å skille tungtrafikk og myke trafikanter, samt yrkessjåfører og privatbilister. 

Døgnhvileplassene og tilhørende drivstoffanlegg får egen inn- og utkjøring. For å sikre gode trafikkforhold, finnes det egen lomme for turbusser utenfor innkjøringen, slik at de slipper å kjøre inn på forplassen til anlegget. Busslommen har kort avstand til butikken for passasjerene. 

For yrkessjåfører som benytter døgnhvileplassen, blir det egen inngang til toalett og dusjanlegg.

– Inne på anlegget er det en egen avdeling for yrkessjåførene, Truckers Club, med tilgang til dusj og toalett og en stor sitteavdeling, forteller senior account  manager for Circle K, Chris Gregers. 

Inngangen er på baksiden av bygget for å unngå at privatbilister fristes til å bruke de samme fasilitetene. Og for dem som er glad i å trene, er det en liten rosin i pølsa.

– Det finnes en gratis utendørs treningspark på oversiden av anlegget for alle, i tillegg til et godt utvalg av sunn mat med 25 prosent rabatt for NLF-medlemmer inne på stasjonen, smiler Gregers. 

EGEN INNGANG: Chris Gregers fra Circle K ønsker yrkessjåførene velkommen til egen avdeling med Truckers Club, tilgang til dusj og toalett, og en stor sitteavdeling. – Dette er et anlegg for fremtidens transport. Foto: Jamieson Pothecary EGEN INNGANG: Chris Gregers fra Circle K ønsker yrkessjåførene velkommen til egen avdeling med Truckers Club, tilgang til dusj og toalett, og en stor sitteavdeling. – Dette er et anlegg for fremtidens transport. Foto: Jamieson Pothecary

Modulvogntog

At dette blir en siste generasjons vegserviceanlegg er det ingen tvil om. 20 av de totalt 36 målene av anlegget er reservert tungbiltransport. 18 døgnhvileplasser er dimensjonert for modulvogntog på 25,25 meter, i tillegg finnes det sju plasser utstyrt med strømuttak for lastebiler med strømaggregat.

NLF er fornøyd med at det er tatt hensyn til modulvogntog, for det kommer til å bli mange av dem når disse blir godkjent på veier der tømmerbiler kan kjøre.

NLF er raske til å påpeke at stasjonen har få pumper for privatbiler i  forhold til hva man tradisjonelt ville forvente. 

– Stasjonen har like mange pumper som Circle K Innlandsporten. Der har man noe høyere trafikkmengde og antatt ganske lik trafikkprofil, forteller Gregers.

Elbilsatsingen i Bamble er stor, det klargjøres for 40 ladeplasser for elbil.

Viktig skilting

Det er ikke bare tungtransport som  trenger ekstra plass på stasjonen. E18 er hovedpulsåren til Sørlandet for fritidsreisende med bobil og campingvogn.  Bobilene får egne parkeringsplasser som ligger på motsatt side av stasjonen for tungbilene. 

På grunn av Covid-19 forventes det flere bobiler på veiene i sommer enn noen gang. Mange av disse bobilsjåførene er uerfarne, og kan fort forville seg inn på døgnhvileplassene. NLF påpeker at  skiltingen er viktig slik at dedikerte  hvileplasser for tungbil ikke fylles med bobiler og campingvogner. 

– Dette skal vi sikre i samråd med stasjonen. Døgnhvileplassene er forbeholdt tungtrafikk, og vi skal ha kapasitet for yrkestrafikken, forsikrer Gregers

Hvile øker sikkerheten

Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten. I 2019 åpnet to nye vegstrekninger på E18-utbyggingsområdet, E18 Tvedestrand-Arendal og E18 Rugtvedt- Dørdal. Døgnhvileplassene er plassert i henhold til bestemmelsene om avstander mellom døgnhvileplasser langs E18 for å sikre at yrkessjåfører overholder kjøre- og hviletidsbestemmelser.

Les også:  Nye drivhjulsdekk fra Continental spesielt utviklet for norsk vinterkjøring