– Koronatiltakene i Norge har vært brutale for deler av næringslivet. Krisen rammet tilsynelatende kunder og bileiere svært vilkårlig, også mellom bedrifter i samme bransje eller segment, sier daglig leder i Transportsentralen Lillestrøm, Sondre Mobråthen.

Transportsentralen Lillestrøm AS (TSL), med sine medlemsbedrifter, favner et bredt spekter av bileiere og segmenter i transportbransjen, noe som gir et godt innblikk i norsk næringsliv.

– TSL engasjerer totalt rundt 300 biler. Vi leverer tjenester innen kran, tipp, asfalt, stykkgods, krokbiler, termo, lang- og lokaldistribusjon, berging, renovasjon, spesialbiler samt terminal, plukk og lagring av næringsmidler, forklarer Mobråthen.

Videre forteller Mobråthen at koronakrisen ikke bare har resultert i piler som peker nedover for alle. Mens enkelte kunder opplever stopp eller reduksjon i ordretilgangen, finnes også solskinnshistorier. Flere kunder har klart å opprettholde aktiviteten, og noen opplever en økning.

–  Å ha tilgang til et større nettverk av kunder og bileiere i slike tider oppleves som en trygghet. For mange kunder og bileiere har dette vært viktig på grunn av frykt for hva som kan skje ved sykdom eller karantene, fortsetter Mobråthen.

– TSL har vært tidlig ute med rådgivning til bileiere om hvilke tiltak hver og en kan gjøre for å redusere konsekvensene av redusert omsetning. Vi har også formidlet arbeid mellom våre bileiere samt mellom bileiere og kunder, utdyper Mobråthen.

Ustabilt

– Til tross for enkelte lyspunkt, er det ikke tvil om at omsetningen er sterkt redusert. Vi kan antyde en nedgang på rundt 20-25 prosent, sier Mobråthen.

Aller tydeligst ser TSL dette i reduksjon og bortfall av transport til detaljhandelen, og av næringsmidler til storkjøkken og servicebransje. TSL ser at bygg- og anleggsbransjen opplever de største svingningene i etterspørsel.

– Mens enkelte bedrifter holder full drift og starter opp nye prosjekter, har andre utsatt eller redusert sin aktivitet betraktelig. Den normalt svært hektiske oppkjøringen før og mot påske uteble totalt dette året, forteller Mobråthen.

Langvarig

Mobråthen forventer at detaljhandelen og servicebransjen vil være preget av situasjonen en god stund fremover. Derimot knytter det seg stor spenning til om bygg- og anleggsnæringen kommer i gang igjen etter påske.

– Det er et interessant paradoks at prosjekter utsettes eller går på tomgang i påvente av arbeidskraft, samtidig som titusener av arbeidstakere er permitterte fra sine arbeidsgivere. Her håper vi at de lokale politikerne og offentlig forvaltning gjør kloke og raske tilnærminger til dette, sier Mobråthen.

TSL er en pådriver for at offentlige tjenester, som det ikke er nødvending å stenge ned, kommer i gang igjen snarest.

– Saksbehandling av byggesaker og liknende byråkratisk forvaltning må nå prioriteres og effektiviseres. Offentlige innvesteringer må iverksettes, uten lange beslutningsveier eller kompliserte anbudsrunder. Bransjen er under hardt press, og handling må til for å ivareta de som har valgt en karriere innen transport uansett store eller små bedrifter, sier Mobråthen.

Videre forklarer Mobråthen at situasjonen som har oppstått vil også endre bransjen slik vi kjenner den.

– Endret varestrømmer, nye produkter, og raske omstillinger er noe vi må bli vant til. Slike spennende omstillinger vil kreve administrasjon og nettverk. Nettopp det er transportsentralenes styrke, avslutter den daglige lederen.

Les også: Endring i fritaket fra kjøre-og hviletid