– Å diskutere «blinke eller ikke blinke til venstre før rundkjøring» på skogstur kan antenne skogbrann, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If. 

Det går et skarpt skille i den norske befolkning. De som tok sertifikatet før eller etter anbefalingen om å blinke inn i rundkjøringen ble innført. Selv om loven ikke presiserer det, skaper mangelfull blinking irritasjon i rundkjøringene.

Ferske tall fra Finans Norge viser at bruk av blinklys i rundkjøring har gitt effekt. De siste to-tre årene har det vært en markant nedgang i antall ulykker i rundkjøringer her i landet.

Mens det til sammenligning var 4225 skadetilfeller i 2013, var det 2630 i fjor og 2506 i 2018. Tidligere har ulykkestallene ligget rundt 3500 årlig.

– Dette er en gledelig utvikling. Å kjøre i rundkjøring er vel så mye en sosial ferdighet som en trafikkteknisk øvelse, forteller Clementz.

– Rundkjøringer ble i sin tid ble innført for å senke skaderisikoen i kryss og få til bedre trafikkflyt. Likevel er det like viktig her som på en motorvei å følge godt med, få god oversikt og vise aktsomhet, både for andre kjøretøyer, fotgjengere og syklister, sier Clementz.

Ikke lovpålagt

I trafikkreglene finnes det ikke noe skrevet krav om bruk av blinklys til venstre i en rundkjøring. I enkelte tilfeller kan slik tegngiving likevel være nyttig informasjon for andre trafikanter, påpeker Statens vegvesen. 

Rundkjøringer kan by på ekstra utfordringer for tungbiltransport. Selv om en rundkjøring har to felt, må lastebiler ofte «låne» et av feltene for å klare svingen. Bilister som legger seg på inn- eller utsiden av lastebilen, eller syklister havner i blindsone skaper uoversiktlige og farlige situasjoner.

– Selv om det nok føles uvant å blinke for en del, vet vi at yrkessjåfører setter stor pris på tilleggsinformasjonen dette gir i trafikksituasjonen. Hemmeligheten til god flyt i rundkjøringer er at andre skjønner hva du skal gjøre på et så tidlig tidspunkt som mulig, avslutter informasjonssjefen.

Les også:  Arbeidsgivere oppfordrer sjåfører til å kjøre forbi obligatorisk kontroll