Andelen førere og passasjerer i bil som bruker bilbelte er nå høy, og risikoen for alvorlige skader i ulykker og kollisjoner er derfor redusert betydelig. Men om du ikke har tatt på deg bilbelte riktig, kan dette medføre skader i en ulykke der du ellers ville klarte deg bra.

Funn fra Statens havarikommisjons undersøkelser og Traumesenteret på Ullevål Sykehus viser at mange får traumatiske belteskader forårsaket av feil beltebruk. Nå ber de alle om å være mer bevisst på å bruke bilbeltet riktig.

– Den vanligste feilen er at den nedre delen av beltet ligger for høyt opp på magen og at det ikke er tilstrekkelig etterstrammet. Når kollisjonen er et faktum, går beltet inn i den bløte delen av magen og forårsaker store skader, advarer avdelingsdirektør for Veiavdelingen i Statens havarikommisjon for transport, Rolf Mellum.

Slik bruker du bilbelte riktig:

  • Bilbeltet skal ligge tett inntil kroppen. Husk å etterstramme beltet
  • Legg beltet under tykke klær eller ta disse av deg
  • Sørg for at den nedre delen av beltet ligger helt nede over hoftene og etterstram beltet med hånden
  • Den øvre delen av beltet bør ligge nærmest mulig halsen. Gjør den ikke det kan du risikere å skli ut av beltet ved en kollisjon.
  • Sørg for at bilbeltets høydejustering ikke er for lav

Savner varslingssystem

– Vår erfaring er at det er stor uvitenhet om betydningen av riktig beltebruk, varsler Mellum.

Videre påpeker Mellum at i de fleste nyere biler sier bilens varslingssystemer ifra dersom bilbeltet ikke er festet i låsen når du kjører. Men det gis ingen tilbakemelding dersom beltet ikke sitter riktig plassert mot kroppen

– Selv i kollisjoner med høy energi, ser vi at nyere biler opprettholder overlevelsesrom inne i kupeen. Da er det helt avgjørende at sikkerhetsutstyret inni bilen blir brukt riktig for å utnytte denne sikkerheten, sier Mellum.

Økning de siste 10 årene

– De siste 10 årene har vi nok sett et 40-talls skader der feil beltebruk forårsaker store skader på bukvegg og indre organer. Mørketallene er trolig høye. Det er ikke nok at du kjører med belte. Det må også være riktig satt på, påpeker professor Tina Gaarder ved avdeling for traumatologi ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Avdeling for traumatologi OUS Ullevål har behandlet et stort antall passasjerer som har blitt påført disse skadene. De er nå i gang med en egen gjennomgang hvor de søker å kartlegge omfanget og konsekvensene ved feil beltebruk.

– Det er viktig for trafikantene, men også for de medisinske miljøene i Norge, å bli gjort oppmerksom på traumatiske bilbelteskader. Per i dag er vårt klare inntrykk at dette er relativt ukjent. Det fører igjen til at det ikke letes etter på sykehusene og kan føre til forsinket diagnose og behandling, sier Gaarder.

RIKTIG BELTEBRUK: Bilbeltet skal ligge langt nede på magen, over hoftene. Foto: Statens havarikommisjon RIKTIG BELTEBRUK: Bilbeltet skal ligge langt nede på magen, over hoftene. Foto: Statens havarikommisjon

Råder til å intensivere informasjonsarbeidet

Statens havarikommisjon for transport har undersøkt flere ulykker hvor feil beltebruk har vært en medvirkende dødsårsak eller har forårsaket til dels alvorlige skader. I 2012 ble temarapporten « Sikkerhet i bil» fra åtte ulykker publisert. Dette var også  tema i en ulykke i Troms hvor tre personer omkom i en frontkollisjon mellom en personbil og en større SUV med campingvogn i 2017.

Tekniske funn sett i sammenheng med obduksjonsrapporter, pasientopplysninger og medisinske vurderinger har gjort det mulig å forklare sammenhengen mellom feil beltebruk og påfølgende personskader.

I begge de utgitte rapportene har Staten vegvesen og aktuelle trafikksikkerhetsorganisasjoner gitt sikkerhetstilrådinger som anbefaler å intensivere et arbeid som kan forsterke trafikantenes kunnskap om og betydningen av riktig bruk av sikkerhetsutstyr i bil.

Statens havarikommisjon for transport håper nå både myndigheter, organisasjoner og bilprodusenter tar ansvar og informerer om farene ved feil beltebruk.

Les også:  Nye drivhjulsdekk fra Continental spesielt utviklet for norsk vinterkjøring