Når anbudet på fergesambandet rv. 85 BognesLødingen i Lofoten nå blir lyst ut, er det stilt krav til klimavennlig teknologi på alle fergene over riksveger i Nord-Norge. 

Større båter og flere avganger

 Norge er verdensledende på miljøteknologi i maritim næring. Vi bruker offentlige kjøp av fergetjenester til å utvikle de beste løsningene for utslippsfrie ferger. Flere og flere fergesamband får nå nullutslippsferger. Vi har nylig stilt krav til hydrogen i det nye anbudet på sambandet over Vestfjorden. På alle riksvegfergesamband i Nord-Norge blir det derfor nå stilt krav om klimavennlig teknologi, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

På Bognes–Lødingen blir det krav til større båter og flere avganger. Tallet på daglige avganger øker fra 16/20 til 23 om sommeren, og fra 11 til 14 mellom september og mai. Det blir nattavganger hele året. Kapasiteten skal minst være 120 personbiler på de to hovedfergene og suppleringsfergen i sommermånedene. Det er også krav om egen reserveferge for sambandet. Reservefergen må ha kapasitet til å ta 80 personbiler.

 De nye kravene gjør det enkelt og greit å få et bedre tilbud for de som nytter fergen mellom Vesterålen og resten av Nordland, sier Hareide.

Statens vegvesen setter i gang prosessen med utlysning allerede nå, slik at den som vinner anbudet kan starte driften 1. oktober 2023. Kontraktsperioden blir satt til ti år, med opsjon om forlengelse på ett år. Avansert, bærekraftig biodrivstoff kan benyttes i mindre omfang.

Utslippsfrie ferger skal binde sammen Nord-Norge

Statens vegvesen har tidligere i år lyst ut konkurransen om å drifte fergesambandene E6 Bognes–Skarberget i Vestfjorden og rv. 827 Drag–Kjøpsvik i Tysfjorden med krav om nullutslipp av klimagasser. I praksis betyr det at fergene må drives med strøm, hydrogen eller andre kilder til nullutslipp.

Når tiårskontrakten starter opp 1. desember 2022, vil E6-sambandet være betjent av to ferger hele året. Dette betyr en forbedring av dagens tilbud, med flere avganger og utvidet åpningstid for Bognes–Skarberget. For sambandet Drag–Kjøpsvik videreføres dagens rutetilbud.

Regjeringen stiller krav til hydrogenferjer på strekningen rv. 80 Bodø–Røst–Værøy–Moskenes, som går i svært krevende sjøområder og er Norges lengste fergesamband. Oppstarten av drift på fergesambandet er 1. januar 2024. Anbudsperioden varer i 15 år, som er 5 år lenger enn dagens kontrakt.

– Norge er verdensledende på miljøteknologi i maritim næring. Vi har muligheten til å bruke de offentlige kjøpene av fergetjenester til å utvikle de beste løsningene for utslippsfrie ferger. Hydrogen er en løsning som vil takle de utfordrende forholdene på dette sambandet bra. Nå skal vi samarbeide tett med aktørene på markedet. Det er viktig, slik at vi finner de beste og mest sikre løsningene, sier Hareide.

I 2021 starter driften av en hydrogenferge på sambandet rv. 13 Hjelmeland–Nesvik i Rogaland. Fergen er et resultat av en utviklingskontrakt der hydrogen benyttes på et fartøy for første gang. Det vil også være krav om at fergene skal kunne drives med biodrivstoff og elektrisitet over tid.

Flytende biodrivstoff anbefales ikke

Flytende biodrivstoff skal ikke lenger anbefales i offentlige kontrakter om transporttjenester. Det foreslår Direktoratet for økonomistyring i sin reviderte veiledning om klima- og miljøvennlige drivstoff og energibærere i vetrafikken. 

 NHO Transport mener forslaget fra direktoratet fullstendig bryter med de prinsipper som til nå har styrt klimapolitikken. Veiledningen til offentlige innkjøpere bør basere seg på mål om klimagassreduksjoner ved de ulike energibærerne og drivstoffene. Den nye drivstoffmatrisen likestiller eksempelvis biodrivstoff og fossilt drivstoff, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO Transport i en nettsak på deres internettsider.

NHO Transport mener dette er en uforståelig helomvending i offentlige innkjøpsråd.

 Vår oppfordring er at Miljødirektoratet utvikler en ordning hvor klimaeffekten av 100 prosent biodrivstoffprodukter kommer i tillegg til bruken av biodrivstoff i massemarkedet. NHO Transport mener det også i fremtiden bør være attraktivt og hensiktsmessig å bruke flytende biodrivstoff i kollektivtrafikken og annen nyttetransport for å oppnå reelle klimagevinster, sier Lunde.

Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru holdt tirsdag et digitalt toppmøte om hydrogen med aktører fra næringslivet. Her kan du se opptak av møtet: Samlet bransjen til toppmøte om hydrogen

 

Les også: Nordmenn er fornøyd med fartsgrensene