Statens vegvesen oppdaterer flere av sine datasystemer, og fra fredag 23. oktober kl. 16.00 til mandag 26. oktober kl. 07.00 kan du derfor ikke

 • sende inn salgsmelding
 • betale omregistreringsavgift
 • avregistrere kjøretøy
 • bestille time til kjøretøykontroll
 • kjøpe prøveskilt
 • gjennomføre EU-kontroll
 • finne eier- og kjøretøyopplysninger

De digitale førerkorttjenestene på vegvesen.no er tilgjengelige i hele perioden.

Hvis du selger eller kjøper et kjøretøy, må du  godkjenne eller avvise salgsmeldingen innen 10 dager. Siden kjøretøytjenestene blir utilgjengelige under nedetiden, må både selger og kjøper godkjenne salgsmeldinger som har frist i løpet av nedetiden, før kl. 16.00 fredag 23. oktober. Hvis ikke må du som selger et kjøretøy, sende en ny salgsmelding når systemene er oppe igjen.

Nye digitale tjenester

Årsaken til nedetiden er en stor oppdatering av Statens vegvesens kjøretøytjenester. Når de har fått oppdatert systemene sine, lover de enda flere digitale tjenester. Autosys kjøretøy-prosjektet går nå inn i siste fase av utviklingen, og vil gi nye muligheter for både eksterne brukere og ansatte i Statens vegvesen.

– Vi er dessverre nødt til å ha noe nedetid på systemet for å få dette til, men vi håper at alle brukerne ser verdien av de nye funksjonene, sier Erik Johannessen i Statens vegvesen.

Når systemet er oppe igjen, vil det være med flere nye funksjoner:

 • Selvbetjent datautlevering om for enklere tilgang til informasjon knyttet til kjøretøy.
 • En ny enklere modul for logistikk og bestilling av kjennemerker/bilskilt.
 • Tredjeparts API (datagrensesnitt for overføring av data) for eierskifte og omregistrering. Dette kan brukes av tredjeparter for å utvikle løsninger i egne systemer.
 • Flåteeierfunksjonalitet for leasingselskap vil gjøre det enklere å administrere bilparken.
 • Selvbetjent innlevering av dokumenter digitalt for å slippe oppmøte på trafikkstasjon.

De viktigste endringene for saksbehandlerne i Statens vegvesen er at det blir enklere å gjøre oppslag på saksnummer, deler av funksjonaliteten knyttet til personlige bilskilt flyttes inn i kjøretøyregisteret, og det blir en ny todelt kjøretøy-database for mer effektive oppslag.

Stor samfunnsnytte

Helt siden 2015 har Statens vegvesen jobbet med å etablere et nytt moderne kjøretøyregister. Det nye kjøretøyregisteret gir betydelig samfunnsnytte i form av mer effektive prosesser for alle interne og eksterne brukere.

– Oppdaterte samfunnsøkonomiske beregninger viser en nytteverdi på 6,1 milliarder kroner, sier Johannesen.

Kjøretøyregisteret inneholder informasjon som en lang rekke offentlige og private aktører bruker ofte. Politiet, Skatteetaten, Tolletaten, forsikringsselskapene, bilbransjen og verkstedbransjen er noen av de største brukerne. 

– 2020 har virkelig vist oss verdien av å ha et nytt og moderne kjøretøyregister. Takket være den digitale infrastrukturen som er etablert, kunne mange kjøretøyhandlinger fortsatt skje uten fysisk å møte opp på trafikkstasjonen. Dette har vært svært viktig i den tiden vi er inne i, avslutter Johannessen.

Les også: Veg- og transportdata: Hva kan de brukes til?