I juni stengte en av Oslos mest trafikkerte tunneler det nordgående løpet for vedlikehold og oppgradering. Trafikkapasiteten i tunnelen ble dermed halvert døgnet rundt, og gjorde at køen ble regelen, og ikke unntaket. 

Nå er tunnelarbeidet halvveis, og natt til søndag 22. november blir det skifte av løp i E6 Vålerengtunnelen. Dette betyr totalstenging av tunnelen for å sette opp nye sperringer og trafikkskilt i lange. NLF anbefaler sterkt alle medlemmene å finne alternative kjøreruter i denne perioden. 

Slik skal arbeidet foregå:

  • Lørdag 21. november kl. 18:00 stenger E6 Vålerengtunnelen for all trafikk.
  • Lørdag 21. november kl. 24:00 stenger østgående løp i Ekeberg-tunnelen. 
  • Søndag 22. november kl. 06:00 åpner østgående løp i Ekeberg-tunnelen
  • Søndag 22. november kl. 09:00 åpner nordgående løp i Vålerengtunnelen for tovegs-trafikk. 
  • Nordgående løp har tre kjørefelt. Det blir to i nordgående retning og ett i sørgående.

Kart: Statens vegvesen Kart: Statens vegvesen

Omkjøring

For yrkessjåfører som kjører nordfra og skal videre til Kværnerdalen blir det dessverre ekstra omkjøring når trafikken åpner for tovegstrafikk i nordgående løp. Trafikken må kjøre inn i Ekebergtunnelen og videre til rundkjøringen ved Mosseveien, snu der og tilbake. 

Forbereder sikkerhet

Arbeidet i Vålerengtunnelen er for å oppgradere tunnelen etter kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. I tillegg skal Statens vegvesen, i samarbeid med Bane Nor, forsterke tunnelkonstruksjonen slik at det kan bygges nye jernbanespor over tunnelen. På grunn av koronasituasjonen og uforutsette forhold i tunnelen, er arbeidene forsinket. Prosjektet er forventet avsluttet i løpet av mai 2021.

Les også:  Hva slags rasteplasser vil du ha? Statens vegvesen ber om din hjelp