– Dette er i strid med anbefalinger gitt av Helsedirektoratet. I ytterste konsekvens kan dette få følger for forsyningssikkerheten til befolkningen, sier NLF Regionssjef for Nord-Norge, Odd-Hugo Pedersen.

Transportnæringen har vist gjennom koronakrisen hvor viktig deres rolle er i å holde hjulene i samfunnet i gang når alt annet stopper opp. Restriksjoner på toalettfasiliteter har vært en gjenganger gjennom koronakrisen. Dette skaper dårligere arbeidsforhold for yrkessjåførene som allerede er under press på grunn av smittevernstiltak.

– Vi kan ikke se at rengjøring av toaletter på fergeleier og langs veinettet skiller seg vesentlig fra rengjøring av toaletter i andre fasiliteter. Det handler om å sikre seg med egnet smittevernutstyr, påpeker Odd-Hugo.

Kostbart

– Dette er en svært beklagelig situasjon. Vi måtte ta en avgjørelse om å skjerme driftspersonellet hos driftsentreprenørene på vegnettet som vanligvis står for renhold, sier avdelingsleder for drift, vedlikehold og forvaltning i Samferdsel og miljøetaten Troms og Finnmark fylkeskommune, Øyvind Strømseth.

Videre forklarer Strømseth at driftspersonellet på vegnettet  mangler utstyr og kompetanse i henhold til retningslinjer fra Helsedirektoratet. Troms og Finnmark fylkeskommune har vurdert mulighetene for å gjennomføre renhold av toalettanleggene ved innleie av renholdere.

– Vi er allerede under økonomisk press på grunn av koronakrisen. De fleste toalettene ligger langt fra tettsteder, og tilgangen til lokale renholds-virksomheter er begrenset. Det er teoretisk mulig, men svært kostbart, forteller Strømseth.

NLF reagerer.

– At personellet mangler utstyr og kompetanse for å rengjøre toaletter virker litt søkt. Når man får det til på bensinstasjoner og kjøpesentre, så bør det la seg gjøre for fylkeskommunen også. Nordland fylkeskommune har ikke stengt sine toaletter. Da bør det la seg gjøre også for Troms og Finnmark, forteller Pedersen.

Dominoeffekt

Dette setter søkelyset på en annen problemstilling, nemlig mangel på døgnhvileplasser.

– Flere sjåfører benytter fergeleier som døgnhvileplass som samtidig gir fordel ved å ligge foran i fergekøen. Fergeleiene er ikke tilrettelagt som døgnhvileplass, noe som er uheldig når fasilitetene er stengt. På fergene er toalettene åpne som vanlig, avslutter avdelingslederen. 

Vegdirektoratet har fra sentralt hold varslet at alle døgnhvileplasser og rasteplasser med vann langs riksvegnettet skal holdes åpne med forsterket renhold.

Beslutningen fra fylkeskommunen i Troms og Finnmark gjelder inntil videre. Når det gjelder vinterstengte toaletter som normalt åpnes for bruk 1. mai, vil vurdering om åpning være avhengig av hvilke råd som blir gitt av Helsedirektoratet, og Fylkeskommunens mulighet til å oppfylle disse.

Statens vegvesen holder alle toaletter med innlagt vann åpne på det statlige veinettet i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet. Det gjør også Nordland fylkeskommune. I forrige uke kunne Circle K melde at alle toalett- og dusjfasiliteter nå er i full drift.

NLF ber imidlertid om at fylkesordføreren tar opp dette med fylkesrådet slik at nasjonale retningslinjer blir fulgt opp.

Les også:  Den viktigste rapporten om sikkerhet på veg på mange år