Da det i midten av februar ble kjent at løyvene til Vlantana Norge skulle trekkes tilbake, kom det bare noen minutter senere en kunngjøring fra selskapet som erklærte at de ville legge ned driften med virkning fra 1. mars.

I samme kunngjøring oppga Vlantana Norge at de hadde tatt steg for å rydde opp i  uregelmessighetene og sørget for økonomisk kompensasjon for sjåførene:

«Samtlige medarbeidere har fått justert og etterbetalt godtgjørelse, og har funnet nytt arbeid eller har fått tilbud om jobb i Litauen», het det i pressemeldingen fra selskapet. 

Umulig å beregne riktig lønn

Men denne påstanden har noen åpenbare svakheter. Hvordan kan Vlantana Norge kompensere for uteblivende lønn på riktig måte, når de i en årrekke har manipulert timelister slik at den reelle arbeidstiden har blitt fjernet fra selskapets dokumenter?

I den mye omtalte erstatningssaken som i fjor høst endte i forlik, fikk to sjåfører til sammen utbetalt 1,5 millioner kroner – i gjennomsnitt 750 000 kroner hver. Men i oppgjørene mellom Vlantana Norge og sjåførene som har pågått etter nyttår, er summene av en helt annen størrelsesorden.

Her foreslår Vlantana Norge at sjåføren skal få tilbakebetalt kun 1 549 kroner etter systematisk underbetaling over en periode på ni måneder. Det utgjør 172 kroner i måneden. Avtalene er kun utformet på norsk. Foto: Tipser Her foreslår Vlantana Norge at sjåføren skal få tilbakebetalt kun 1 549 kroner etter systematisk underbetaling over en periode på ni måneder. Det utgjør 172 kroner i måneden. Avtalene er kun utformet på norsk. Foto: Tipser

Fikk beskjed om at de skyldte penger

Varslere har oversendt Lastebil.no fotografier av avtalene som ledelsen i Vlantana Norge har bedt sjåførene om å underskrive. Disse varierer fra noen få hundre kroner til på det meste 11 000 kroner, og tar ikke høyde for feriepenger eller andre tillegg.

Avtalene om økonomisk godtgjørelse er utelukkende utformet på norsk, et språk ingen av sjåførene behersker. Ifølge varslerne ble det ikke tilgjengeliggjort tolk som kunne oversette under signeringsmøtene. Flere fikk også beskjed om at de ikke hadde krav på godtgjørelse, men tvert om skyldte selskapet penger. Etter at redaksjonen tok kontakt med Vlantana Norges advokat Sandra Latotinaite og stilte spørsmål rundt dette, kom det imidlertid raskt ut en pressemelding hvor det ble gjort kjent at eventuelle utestående krav ikke ville bli innkrevd av selskapet.

Etter å ha blitt forelagt avtaler på et språk de ikke forsto og med pengesummer som tilsynelatende ikke hadde rot i virkeligheten, valgte en rekke ansatte å søke ekstern advokatbistand.

– Mange har ikke fått etterbetalt noen som helst

Oppdraget gikk til advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS, som i dag representerer 43 tidligere sjåfører i Vlantana Norge AS. Advokat Lina K. Smorr vil fremme krav om utestående lønn, overtid og andre vederlag mot selskapet. Hun reagerer sterkt på uttalelsene i pressemeldingen, hvor Vlantana Norge hevder at «samtlige medarbeidere har fått justert og etterbetalt godtgjørelse, og har funnet nytt arbeid eller har fått tilbud om jobb i Litauen».

– Blant våre klienter har en stor andel ikke fått etterbetalt noe som helst, ei heller de utestående beløp arbeidsgiver selv har erkjent å være skyldig. Mange har ikke fått tilbud om ny jobb og står fortsatt uten arbeid. 

Ukjent med saken? Se video-oppsummering under:

Større uoppgjorte krav

Hun oppgir samtidig at det kan være snakk om vesentlige pengesummer som sjåførene nå vil prøve å innhente fra sin tidligere arbeidsgiver.

– De fleste eller alle av våre klienter ser ut til å ha i behold større uoppgjorte krav, som vi nå er i ferd med å beregne og fremme. Dette er imidlertid krevende, da arbeidsgiver blant annet ikke har etterlevet grunnleggende krav til registrering av arbeidstid og oppbevaring av slike data.

Smorr er tydelig på at de finner store uregelmessigheter i påstandene fra Vlantana Norge, som overhodet ikke harmonerer med de opplysningene advokatfirmaet selv sitter på.

– Informasjonen fra selskapet samsvarer ikke med dokumentasjon og informasjon vi har mottatt fra både våre klienter og arbeidsgiver selv.

Hun understreker at de ikke har mottatt noe som helst beregningsgrunnlag fra Vlantana Norge knyttet til størrelsen på godtgjørelsene, til tross for gjentatte etterspørsler.

Vlantana Norges advokat, Sandra Latotinaite, mener bedriften har gjort opp alle krav og kjenner seg ikke igjen i sjåførenes anklager. Dette til tross for at hun fremmet nøyaktig samme krav på vegne av tidligere ansatte mot Vlantana Norge for et halvt år siden. Foto: Stein Inge Stølen / B.T. Stokke AS Vlantana Norges advokat, Sandra Latotinaite, mener bedriften har gjort opp alle krav og kjenner seg ikke igjen i sjåførenes anklager. Dette til tross for at hun fremmet nøyaktig samme krav på vegne av tidligere ansatte mot Vlantana Norge for et halvt år siden. Foto: Stein Inge Stølen / B.T. Stokke AS

Vlantana Norge benekter

Lastebil.no har sendt påstandene som fremmes av advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig til Vlantana Norges advokat, Sandra Latotinaite.

Latotinaite fikk selv mye omtale da hun gikk fra å representere de to tidligere ansatte sjåførene i saken som endte i millionforlik i fjor høst, til å ta på seg styreverv i den samme bedriften som hun fremmet erstatning mot. Hun kjenner seg ikke igjen i bildet som tegnes av Andersen & Bache-Wiig AS.

– Vi mener våre tidligere sjåfører har fått etterbetalt det de har krav på. Samtlige har også fått tilbud om jobb i Litauen. Vi har forståelse for at dette ikke passer for alle og at derfor noen velger å takke nei.

Les også: Har tatt beslag og sperret kontoer hos Vlantana Norge