For å dempe på arbeidspresset hos primærhelsetjenesten besluttet regjeringen å utvide retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere til 16 dager. Disse reglene hadde virkning fra 16. mars.

God kapasitet

– Dette var et helt riktig tiltak å innføre i mars. VI måtte sørge for at fastlegene og legevaktslegene kunne bruke all sin tid og arbeidskraft på å behandle pasienter, og ikke skrive sykmeldinger, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nå som smittesituasjonen har endret seg og det rapporteres om god kapasitet i helsetjenestene, fjerner regjeringen retten til utvidet egenmelding. Dette er et skritt i retning mot normalisering av samfunnet, og de vanlige reglene for sykefravær og egenmelding

Arbeidsgiver kan fortsatt velge å gi rett til å bruke egenmelding de første 16 dagene, men fra 1. juni er de ikke lenger pålagt å godta dette. Dersom det ikke er avtalt å gi utvidet rett til egenmelding, kan arbeidsgiver fra 1. juni kreve legeerklæring fra fjerde dag. Fra samme dato må arbeidstaker også ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst to måneder for å kunne bruke egenmelding.

Selvstendig næringsdrivende

Endringene gjelder også selvstendig næringsdrivende. Fra 1. juni må disse ha sykmelding fra lege for å ha rett til sykepenger fra fjerde dag i folketrygden. Retten til sykepenger fra fjerde dag for selvstendige næringsdrivende gjelder fortsatt bare for sykefravær som skyldes covid-19-pandemien.

Les også:   Færre ulykker i rundkjøringer