De organiserte i FF og YTF har, gjennom uravstemning, gitt sin tilslutning til meklingsprotokollen fra 28. oktober 2020. Det betyr at lønnsoppgjøret er vedtatt og Godsoverenskomsten/Godsbilavtalen 2020–2022 på plass.

Cirka 100 av våre nærmere 3000 bedriftsmedlemmer er bundet av denne tariffavtalen. For våre øvrige medlemmer fortsetter bedriftslivet i det alt vesentlige som før, uavhengig av tariffoppgjøret.

Minstelønn og forhandling lokalt

Godsoverenskomsten er det vi kaller en minstelønnsavtale. Et viktig særtrekk med denne type avtaler er at de fastsetter en grunnlønn arbeidsgiver ikke kan gå under i en bedrift omfattet av tariffavtalen.

Et annet særtrekk ved minstelønnsavtalen er at den gir frihet for partene til å avtale lønn- og arbeidsvilkår lokalt.

Likestilling i fokus

Foruten de endringene som tidligere er omtalt, og som nå er vedtatt, er Fellesforbundet, YTF og NLF enige om å arbeide aktivt og målrettet for likestilling og for å hindre diskriminering.

Partene vil intensivere informasjonsarbeidet og opplæringstilbudet til medlemsbedriftene i tariffperioden 2020–2022.

Les hva det vedtatte lønnsoppgjøret omfatter i tidligere sak:  Lønnsoppgjøret i havn 

Les også:  Forhandlingsløsningen for Godstransporten (Riksmekleren)