Forberedende arbeider starter i E6 Vålerengtunnelen i Oslo natt til lørdag 6. juni. Det fører til at venstre felt i sørgående løp vil være avsperret på dagtid lørdag 6. og søndag 7. juni.   

Ett løp stengt helt til mars 2021

Når tunnelarbeidene starter for fullt mandag 8. juni, blir trafikken på E6 lagt om til tovegs trafikk i sørgående løp av Vålerengtunnelen. Slik vil det være til oktober. Men ikke gled deg for tidlig. Arbeidene flytter nemlig over i sørgående løp, og det blir tovegs trafikk i nordgående løp. Arbeidene er først ferdige i mars 2021. 

Tunnelen skal oppgraderes etter kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. I tillegg skal Statens vegvesen, i samarbeid med Bane NOR, forsterke tunnelkonstruksjonen, slik at det kan bygges nye togspor oppå tunnelen. 

Forvent kø i og utenfor Oslo

- Vi forventer at det vil bli lange køer i og utenfor Oslo når kapasiteten gjennom tunnelen halveres fra og med mandag. Vi oppfordrer reisende om å endre reisevaner eller ha hjemmekontor. Utfordringene vil bli størst i morgen- og ettermiddagsrushet, og vi oppfordrer derfor de som kan, om å forskyve reisetidspunktet. De som må reise i rushtidene bør velge andre ruter enn gjennom Vålerengtunnelen. Hvis man vil unngå køer bør man velge hjemmekontor, eventuelt sykle eller gå, sier prosjektleder Stian Ellingsen i Statens vegvesen. 

Koronapandemien gjør at Statens vegvesen ikke kan oppfordre folk til å ta kollektive transportmidler, som allerede har sterkt begrenset kapasitet. Av smittevernhensyn  kan de heller ikke oppfordre bilistene til bildeling.

Kart med omkjøringsveger

Ruter har varslet omlegging av bussruter, se kart og les mer om omlagte bussruter her.

I stengingsperioden fra i morgen og fram til mars 2021, anbefaler Statens vegvesen flere omkjøringsveger i og rundt Oslo:

Omkjøringsveger rundt Oslo. Ill.: Statens vegvesen Omkjøringsveger rundt Oslo. Ill.: Statens vegvesen

 

Alternative veier rundt Vålerengtunnelen. Ill.: Statens vegvesen Alternative veier rundt Vålerengtunnelen. Ill.: Statens vegvesen

Du kan følge prosjektet på egen  nettside og  FaceBook-gruppe (Oslotunneler).