– Transportnæringen er hardt rammet av koronakrisen. Våre jevnlige undersøkelser viser en dramatisk utvikling de siste ukene. I dag ser vi at hele 3 av 10 bedrifter allerede har permittert ansatte, mot bare 5 prosent i midten av mars. 7 av 10 bedrifter regner med å måtte permittere ansatte innen kort tid, forteller NLF-direktør Geir A. Mo. 

Han forteller at det særlig er bygg- og anleggskjøring og stykkgodskjøring som så langt ser ut til å bli hardest rammet av de dramatiske konsekvensene av pandemien.

Mange sliter økonomisk allerede

– 66  prosent av respondentene i medlemsundersøkelsen melder om lavere etterspørsel og kanselleringer av oppdrag, en økning fra 30 prosent fra 14. mars. Hver fjerde bedrift melder om at de har, eller er i ferd med å få likviditetsproblemer og mangler penger til å betale lønn og regninger som forfaller om kort tid. Det haster med andre ord med å få på plass økonomiske ordninger for disse bedriftene, sier Mo.

For å møte disse utfordringene har NLF nå spilt inn en ny tiltakspakke for transportnæringen til Stortinget. Denne inneholder en rekke viktige punkter som vil bedre likviditeten gjennom kompensasjonsordninger, skatte- og avgiftsletter og statlige garantier, samt tiltak for å stimulere til enklere drift og rekruttering.

Her kan du lese hele tiltakspakken (PDF)