Kartet som er utarbeidet av selskapet Sixfold baserer seg på flåtestyringsdata fra flere hundre tusen lastebiler, som oppdaterer status og plassering med noen minutters mellomrom. Takket være fargekoder kan en raskt og enkelt se hva som er status for de forskjellige grensepasseringene.

Ved å sette musepekeren over et aktuelt grensepunkt kan en også få detaljerte data.

Her finner du kartet