STATUS: 24.8.: Det pågår tvungen mekling i byggenæringen.

STATUS 21.8.20 KL. 22.45: Det blir ikke streik i industrinæringen. Partene er kommet til enighet, 22 timer på overtid.

En del av våre medlemmer har oppdrag for bedrifter hvor ansatte blir tatt ut i streik umiddelbart dersom forhandlinger og eventuell mekling ikke lykkes. En slik konflikt betyr at de rammede bedriftene får store vansker med å opprettholde driften sin, slik at medlemmer midlertidig kan miste oppdragene sine. Det igjen kan gjøre det nødvendig å permittere sjåfører.

Ved eventuelle permitteringer og forpliktelser for våre medlemmer, er det et skille mellom medlemmer som er tariffbedrifter og ikke. Både i permitteringslønnsloven og i Hovedavtalen for tariffbedrifter er det kjøreregler for hvordan bedriftene må gå fram.

Håp om løsning for industrien

Den tvungne meklingen meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri pågår, og er i skrivende stund 14 timer på overtid. Den skulle vært avsluttet ved midnatt natt til fredag. 

– Vi er inne i en mer krevende fase nå, etter å ha forhandlet konstant siden torsdag kveld. Det sa riksmekler Mads Ruland da han møtte pressen rett før klokka 14.00 fredag ettermiddag.

Han mener det ennå er flere timer før en enighet kan presenteres.

– Jeg har ikke lagt fram noen skisse for løsning ennå, men vurderer dette fortløpende, sier Ruland.

Mot slutten av en lang forhandlingsprosess er det som regel økonomien som blir det springende punktet for om det blir konflikt eller ikke, ifølge LOs nettavis FriFagbevelse.

Foruten 27 000 industriarbeidere over hele landet, er det også bedrifter tilhørende Yrkestrafikkforbundet som tas ut i streik hvis ikke den pågående meklingen fører fram. De er med i Parat, hvor 1000 medlemmer er plukket ut til streik.

Les også  En streik vil ramme industribedrifter over hele landet, hvor du finner lista over hvilke bedrifter som vil bli rammet av en streik. 

Retningsgivende

Frontfaget er også retningsgivende for de andre lønnsoppgjørene – både når det gjelder lønn, bilagene til tariffavtalen om arbeidstid, AFP-ordningen, ferie, korte velferdspermisjoner med videre samt andre endringer. Derfor er det av stor betydning å komme til en felles overenskomst i den meklingen som pågår nå. Blir det streik, er også faren stor for konflikter og streik i andre lønnsoppgjør utover høsten.

Flere spekulerer i om vi nå vil slå den stående rekorden fra 2014. Da ble det enighet etter mekling 18 timer på overtid.

Ved midnatt natt til onsdag går også den tvungne meklingen for byggeindustrien ut. Oppnås ikke enighet, vil 5700 arbeidere i byggeindustrien være i streik fra onsdag morgen.

Også for denne tariffavtalen har Fellesforbundet valgt å varsle at samtlige organiserte tas ut dersom det blir streik.

LES OGSÅ: Barndomsdrømmen som ble virkelighet