Smittespredningen har økt betydelig den siste uka, og regjeringen sier de ikke har tid til å se om forrige ukes tiltak virker. Derfor strammer de ytterligere inn på smittevernstiltakene for å hindre ny nedstenging.

Forskriftsendringen er ikke klar, og det gjør at vi inntil videre forholder oss til den informasjonen som er gitt i forbindelse med dagens pressekonferanse. Det er derfor ennå ikke helt klart om dette medfører større praktiske endringer for våre medlemmer.  

«Hold dere mest mulig hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre.» Det er den nasjonale dugnaden statsminister Erna Solberg krever de neste ukene av det norske folk. De grunnleggende rådene er: Holde avstand, holde hendene rene, holde seg hjemme når man er syk og holde nede antallet mennesker man møter.

Det er med denne innstramningen viktig at sjåfører har med seg bekreftelsen på arbeidsforhold i samfunnskritisk tjeneste (lenke nederst). Vurderingen må baseres på disse nye rådene.

Nasjonale anbefalinger

Det har kommet noen endringer i de nasjonale anbefalingene. Under er direkte gjengivelse av myndighetenes anbefalinger på de viktigste områdene for våre medlemmers yrkesutøvelse. 

Her kan du les hele pressemeldingen fra Statsministerens kontor og Helse- og omsorgsdepartementet

Merk at kommunene kan ha, eller kommer til å innføre, strengere tiltak enn dette, og Bent Høie fremhevet på dagens pressekonferanse at spesielt Oslo og Bergen vil få strengere regler.

Nødvendige arbeidsreiser er fortsatt tillatt

Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige, og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre, er unntatt. (Nytt)

Sammenkomster og arrangementer

Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler, og 50 personer på innendørs arrangementer uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)

Karantene og reiser

 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
   
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
   
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)
  • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
  • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
  • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
  • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
    
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk. (Nytt)

  Her kan du lese spørsmål og svar om innreise til Norge (Regjeringen)

Last ned:

Les mer: