Modulvogntog og lengre vogntog kan allerede kjøre på 220 kilometer fylkesveg i Innlandet. Innlandet fylkeskommune ønsker, etter innspill fra blant annet Norges Lastebil-Forbund og skog- og treindustrien, å utvide vegnettet denne typen kjøretøy kan kjøre på, med 330 kilometer.

Endelig godkjenning i desember

Blant vegene Innlandet fylkeskommune har foreslått åpnet for modulvogntog og lengre vogntog, er:

  • Fylkesveg 255 fra Lillehammer til Gausdal
  • Fylkesveg 33 fra Viken grense til Gjøvik
  • Fylkesveg 24 og fylkesveg 209 i Sør-Odal og Nord-Odal

Forslaget fra Innlandet fylkeskommune om å slippe til modulvogntog på flere fylkesveger skal endelig godkjennes av Statens vegvesen i en ekstraordinær revidering av veglistene senere i desember.

Styrker norsk konkurransekraft

Hamar Arbeiderblad skriver at Moelven Industrier har rundt ti modulvogntog som er klare til å bruke en større del av vegnettet umiddelbart, og at det er viktig for å knytte deres norske og svenske bedrifter bedre sammen.

To modulvogntog erstattet tre vanlige vogntog. Sammen med kortere reisevei, vil dette redusere kostnader og klimagassutslipp, i tillegg til å styrke norsk konkurransekraft.

– Kom med konkrete innspill

– I skogfylket er treindustrien  en veldig sterk stemme, og det er bra, men det er mange flere bedrifter dette gjelder. Innlandet har nær 7000 kilometer fylkesveger. De som er åpnet for 24/60 tømmervogntog, bør kunne åpnes for modulvogntog, mener NLFs regionsjef Guttorm Tysnes, og oppfordrer NLFs medlemmer til å komme med konkrete innspill.

– Fylkeskommunen skal i vinter gå gjennom flere veger, og vil åpne nye strekninger når veglistene kommer 1. april 2021, fortsetter han.

Les også: Modulvogntog er vinn-vinn for næringen og miljøet