For å kunne utføre kabotasje, altså innenrikstransport med et utenlandsk kjøretøy, må man ha dokumentasjon på innkommende internasjonal last i forkant av kabotasjeoppdragene. En kan heller ikke utføre mer enn tre kabotasjeturer, og disse må gjennomføres innen syv dager etter at den internasjonale lasten ble levert. Se reglene i sin helhet her.

Da en gul, tsjekkisk-registrert biltransport på kabotasjeoppdrag ble stoppet på Krossmoen lørdag 29. august, var imidlertid ikke alt som det skulle være med papirene. Kontrolløren avdekket at sjåføren ikke hadde dokumentasjon på gyldig inngående last innenfor de siste syv dagene, kun et internasjonalt fraktbrev som på tidspunktet var to måneder gammelt. Det hjalp heller ikke stort at sjåføren forsøkte å manipulere fraktbrevet ved å endre datoen slik at det passet. Det endte med anmeldelse for ulovlig kabotasje, og det skulle ikke bli den siste.

De tsjekkiske biltransportene lastes klare for kabotasjekjøring inne på det avsperrede tollområdet til Auto Transport Service AS ved Drammen havn. Foto: Stein Inge Stølen De tsjekkiske biltransportene lastes klare for kabotasjekjøring inne på det avsperrede tollområdet til Auto Transport Service AS ved Drammen havn. Foto: Stein Inge Stølen

To anmeldt, en ville ikke stoppe

Bare et par dager senere stoppet samme kontrollør en ny biltransport fra samme tsjekkiske firma. Også her var det snakk om ulovlig kabotasje. Det ble også observert en tredje utenlandsk-registrert biltransport i samme farge som nektet å stoppe for kontroll. Denne greide de dessverre ikke å innhente.

Samtidig fikk Lastebil.no inn tips fra flere om at det gikk et stort antall av disse gule, tsjekkiske biltransportene langs norske veger. Gjennom innsyn i fraktbrev fra kontroller ble det kjent at utspringet for disse kabotasjetransportene var Auto Transport Service AS, som kjører ut nye biler fra Drammen havn for blant annet Bertel O. Steen.

Da Lastebil.no undersøkte saken nærmere, påtraff vi tre stykker på rad ved Drammen havn (den midterste bilen på bildet tilhører ikke det aktuelle selskapet). Foto: Stein Inge Stølen Da Lastebil.no undersøkte saken nærmere, påtraff vi tre stykker på rad ved Drammen havn (den midterste bilen på bildet tilhører ikke det aktuelle selskapet). Foto: Stein Inge Stølen

Tre på rad uten riktig dokumentasjon

Da Lastebil.no besøkte Drammen havn for å undersøke saken nærmere, påtraff vi intet mindre enn tre tsjekkiske biltransporter på rad, alle fra samme firma. Mens de ventet på å slippe inn ved portvakta fikk vi anledning til å kikke på fraktbrevene. Alle tre var under aktive kabotasjeoppdrag, som man har anledning til å utføre så lenge en har kjørt et internasjonalt oppdrag inn til Norge umiddelbart i forkant. Og alle tre kunne presentere fraktbrev som tilsynelatende skulle dokumentere dette. Men gjorde de det?

Fraktbrevene som Lastebil.no fikk se, gjaldt transport av biler for Bertel O. Steen fra Wallhamn i Sverige til Drammen. Samtlige var håndskrevne. Ingen hadde avsenders stempel eller signatur. Alle var dog stemplet av Auto Transport Service AS, ikke på mottakersiden, som ville være naturlig siden de faktisk står oppført som mottaker av lasten, men på avsendersiden.

På alle tre inngående fraktbrev mangler signaturen fra avsender, som i dette tilfellet er Wallhamn i Sverige. I stedet finner vi Auto Transport Service sitt stempel. Montasje: Stein Inge Stølen På alle tre inngående fraktbrev mangler signaturen fra avsender, som i dette tilfellet er Wallhamn i Sverige. I stedet finner vi Auto Transport Service sitt stempel. Montasje: Stein Inge Stølen

Fem ulovlige kabotasjetransporter på en uke

Disse fraktbrevene inneholdt altså ingen dokumentasjon på at lasten var kvittert ut fra Sverige overhodet. Dermed bryter de med kabotasjereglene, som sier at dokumentasjon for inngående last både skal ha mottakers og avsenders navn, adresse og underskrift. Disse tre kabotasjeoppdragene vil derfor mest sannsynlig bli ansett som ulovlige ved kontroll langs veg.

Totalt er man da oppe i fem ulovlige kabotasjetransporter på en uke. Så hva mener oppdragsgiver Auto Transport Service AS om dette?

– Som en stor norsk aktør innen transport og logistikk i Norge med 150 ansatte er Auto Transport Service ikke interessert i å bistå til lovbrudd av noen art, forteller administrerende direktør Benedicte Markveien. Hun oppgir videre at selskapet de siste dagene har gått gjennom sine rutiner og prosedyrer for å sikre at de ikke bidrar til ulovlig kabotasje.

– Vi har avdekket noen forbedringspunkt som har blitt endret umiddelbart.

Hva disse forbedringspunktene innebærer, vil ikke Markveien gå inn på. Hun vil heller ikke oppgi hvorfor stempelet til Auto Transport Service AS dukker opp på flere fraktbrev som tilsynelatende er manipulerte.

– Vi oppfatter at det er lagt til grunn en påstand om at fraktbrev masse-signeres. Dette er ukjent for oss, forteller Markveien.

Den tsjekkiske transportøren frakter Kia-personbiler fra Wallhamn i Sverige til ATS i Drammen. Deretter kjører de kabotasje for ATS videre rundt i Norge. Foto: Stein Inge Stølen Den tsjekkiske transportøren frakter Kia-personbiler fra Wallhamn i Sverige til ATS i Drammen. Deretter kjører de kabotasje for ATS videre rundt i Norge. Foto: Stein Inge Stølen

Bertel O. Steen: – Ikke akseptabelt

Auto Transport Service AS og den utenlandske kabotasjeaktøren kjørte de inngående transportene på oppdrag av Bertel O. Steen AS. De ser svært alvorlig på saken og har tatt opp problemstillingen rundt ulovlig kabotasje med ATS.

– De er godt kjent med vårt kontraktsfestede krav om at våre leverandører «er ansvarlige for egen og underleverandørers overholdelse av etiske krav, lover og regler», forteller konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar hos Bertel O. Steen, Anders Rikter. Han oppgir at de har bedt Auto Transport Service om å finne ut hva som er fakta i saken og følge det opp med den utenlandske transportøren som utfører oppdragene.

– Dersom det kan dokumenteres at underleverandøren likevel bryter kabotasjereglene ved forfalskning av dokumentasjon, er det noe Bertel O. Steen ikke kan akseptere.

Les også: Diesel-tyveri: Ingen vil ta ansvar