Ferdes du i Østerdalen eller Gudbrandsdalen? Da bør du være oppmerksom på følgende vegarbeider og stenging mot slutten av uka:

  • Rv. 3 i Østerdalen mellom Motrøkrysset og Steinmokrysset er helt stengt for trafikk fra torsdag ettermiddag 20. august kl. 18 og til søndag ettermiddag 23. august kl. 18. Kun lokaltrafikk er tillatt.

Kan bli åpnet tidligere

Gjennomgangstrafikken av tungbiler på rv. 3 gjennom Østerdalen blir henvist til E6 i Gudbrandsdalen, mens personbiler kan kjøre fv. 30 mellom Tynset og Koppang.

Rv. 3 blir stengt for å gjøre helt nødvendige utbedringer av kritiske setningsskader og utskifting av stikkrenner, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Blir arbeidene tidligere ferdig, åpner de vegen før. Det er regjeringens koronamidler som gjør det mulig å få gjort disse arbeidene nå.

Lokaltrafikk vil få mulighet til å komme forbi, men det blir noe ventetid. Alternative, lokale omkjøringsveier vil bli skiltet.

På samme tidspunkt vil det være periodevis stengt og lysregulert ved Langodden sør for Alvdal og ved Tunndalen nord for Tynset.

LES OGSÅ: Rv. 4 Oslo–Mjøsbrua kan forkortes med 40 minutter