I forbindelse med koronakrisen ble det innført midlertidige ferjeregulativ på riksvegferjesambandene fra 1. april i år.

Takstene ble nedjustert med 20 prosent, momssatsen halvert fra 12 til 6 prosent, og forskuddsbetalingen redusert med to tredjedeler. I tillegg ble manuell billettering stanset som et tiltak for å hindre spredning av koronasmitte.

Det midlertidige ferjeregulativet var gyldig frem til 30. juni, med unntak av redusert momssats som fortsatt er gyldig ut oktober. All billettering er nå gjenopptatt og skjer gjennom kjennemerkeregistrering eller brikkeavlesing der det ikke er fysisk kontakt mellom billettør og trafikant.

Ber om utsettelse

– Det midlertidige ferjeregulativet var et tiltak som har bidratt positivt for næringslivet i en vanskelig tid. Flere bedrifter er nå i en viktig gjenoppbyggingsfase, og den varslede justeringen av AutoPASS-regulativet og Riksregulativet for ferjetakster fra 1. juli vil derfor ramme næringslivet hardt, forteller NLF regionsjef, Jan-Ove Halsøy.

Halsøy er bekymret for at de varslede justeringene kan bidra til stor uforutsigbarhet i ferjetakstene.

– Det næringslivet trenger nå er det motsatte, sier Halsøy. 

Norges Lastebileier-Forbund anmoder på det sterkeste om at de varslede justeringene utsettes, og tidligst gjennomføres fra 1. januar 2021.

– Dette vil bidra sterkt til at bedriftene får den forutsigbarheten som er nødvendig for å gjenoppbygge sin aktivitet, samt forbedre en presset likviditet, påpeker Halsøy.

NLF avventer tilbakemelding på et brev de har adressert til Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen og statsråd Knut Arild Hareide. Inntil videre anbefaler NLF alle sine medlemmer om å kontrollere ferjetakstene nøye.

Statens vegvesen forvalter Riksregulativet for ferjetakster og AutoPASS-regulativet for ferjetakster på vegne av Samferdselsdepartementet. Riksveiferjesambandene, med unntak av Moss-Horten, følger Riksregulativet for ferjetakster og AutoPASS-regulativet for ferjetakster. Takstene blir vanligvis oppdatert ved årsskiftet.

Les også:  Krisen ikke over: Sørg for å få inn pengene!