– Koronaviruset gjør at etaten har besluttet å ikke sammenkalle til eller avholde større møter hvor mange er samlet. Videre ønsker vi å avgrense all reisevirksomhet til et minimum. Dette får betydning for våre planer for implementering av Ekspressfortolling på Svinesund, opplyser prosjektleder Marianne Riise i Tolletaten.

De har også sett det nødvendig å avlyse en planlagt informasjonskonferanse om ekspressfortolling av samme årsak. Denne skulle opprinnelig avholdes 23. mars.

Vil invitere flere aktører på sikt

Arbeidet med å installere og montere utstyr som skal brukes i grensepasseringsløsningen på Svinesund fortsetter som før. Dette innebærer montering av skilt, ANPR-kameraer og signallys. Antallet aktører som kan benytte løsningen vil imidlertid nedskaleres betydelig.

– Vi vil knytte til oss noen få firmaer for å få testet ut deler av funksjonaliteten i løsningen, fortrinnsvis firmaer som benytter løsningen i produksjon på Ørje. All kontakt vil skje via telefon eller Skype. Når situasjonen tillater det vil vi invitere flere aktører til å delta og vi vil avholde informasjonskonferansen som opprinnelig planlagt, forteller Riise.

For mer informasjon, send en e-post til  Ekspressfortolling@toll.no, eller ring 970 38 986.

Les også: Snart duket for utvidet ekspressfortolling