– Viruset er nå ute av kontroll i samfunnet, og det er en ny situasjon. Derfor har vi besluttet å iverksette en styrt avvikling av øvelsen, forteller generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Vil ikke belaste helsevesenet unødvendig

Beslutningen tas på bakgrunn av at Forsvarets personell ikke skal bidra til smittespredning i samfunnet. Jakobsen opplyser også at avviklingen gjør Forsvaret i stand til å bevare egen stridsevne, og vil frigi ressurser slik at Forsvaret kan støtte sivilsamfunnet i tiden fremover.

– Når vi avvikler nå, belaster vi heller ikke helsevesenet unødvendig med sykdom, prøvetaking eller risiko for ulykker, poengterer han.

Les mer om avgjørelsen på Forsvarets nettsider