OPPDATERT 23.11.20: Finansdepartementet klargjør lønnsomhetsvilkåret i lånegarantiordningen og utvider muligheten til å gi avdragsfrihet på garanterte lån til tre år.

 

Lønnsordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetskrise som følge av koronapandemien. 

Nytt: Avdragsfrihet inntil tre år for innvilgede og nye lån

– Mange bedrifter som normalt ville vært lønnsomme, opplever en akutt likviditetsmangel som følge av koronapandemien. Vi klargjør nå at bedrifter som kan vise til overskudd i 2019 kan anses som lønnsomme. Det gjør det lettere for bankene å dokumentere at lovens vilkår om lønnsomhet er oppfylt og bør kunne føre til at flere bedrifter får lån. For øvrig vil jeg vil understreke at lønnsomhetsvilkåret vil være oppfylt så lenge bankene gjør gode kredittvurderinger, sier finansminister Jan Tore Sanner. 

Det åpnes også for at bankene kan gi avdragsfrihet i opptil tre år både for lån som allerede er innvilget og for nye lån.

– For å gi bankene mer fleksibilitet innførte vi nylig utvidet løpetid på inntil seks år, og nå gir vi bankene mulighet til å gi lånekunder avdragsfrihet på opptil tre år. Lengre avdragsfri periode og lengre løpetid kan være god hjelp for bedrifter som er rammet av koronapandemien. Dette er noe næringslivet selv har etterspurt, og vi mener dette vil gi bankene mer fleksibilitet når de gjør sine kredittvurderinger, sier Sanner.

Du kan lese hele denne pressemeldingen fra Finansdepartementet her

Tilgang på likviditet for å trygge arbeidsplaser

– Lånegarantiordningen har siden mars gitt mange bedrifter tilgang på nødvendig likviditet og har bidratt til å trygge arbeidsplasser over hele landet. Behovet for ordningen er der fortsatt, ikke minst på grunn av utviklingen de siste ukene. Dette er et viktig tiltak for å sikre at lånetilbudet til norsk næringsliv opprettholdes i tiden fremover. Nå åpner vi også for at både nye og gamle lån under ordningen kan ha en løpetid på inntil seks år, sier finansminister Jan Tore Sanner i en tidligere pressemelding.

Finansdepartementet har besluttet endringene, mens det er GIEK, Garantiinstituttet for eksportkreditt, som forvalter ordningen på vegne av departementet.

11 milliarder delt ut hittil

GIEK har formidlet over 3700 lån hittil, med en totalsum som snart passerer 11 milliarder kroner. Når vi ser på hvilke næringsgrupper som har fått innvilget lån, har 6,3 prosent av lånesummen gått til transport og lagring. Det er varehandel og bilverksteder som har fått den største delen av kaka, med 27,1 prosent, etterfulgt av industri med 15,4 prosent og overnattings- og servicevirksomhet med 10,4 prosent.

Ser vi på geografisk fordeling, er det Viken som har den største andelen lån, med 19,8 prosent. Rogaland har 14,4 prosent, mens Oslo har 13,8 prosent, tett etterfulgt av Vestland med 13, prosent. 

3 av 4 lån er gitt til små- og mellomstore bedrifter (SMB). 

Oppdaterte tall og oversikt over hvem som har mottatt lån, kan du se på GIEKs nettsider

Les også: TØI - yrkesjåførene i Oslo fortjener mer oppmerksomhet