Varelevering i sentrumsnære strøk fremstår som en stadig mer komplisert affære for aktører i transportnæringen. Yrkessjåfør Michal Kozerivas er en av mange som de siste årene har opplevd at antallet kjørte kilometer i Oslo sentrum har økt. Årsaken er ikke flere leveranser, men snarere stengte bygater som kompliserer rutene.

– Før kjørte jeg rundt 80-90 kilometer hver dag i Oslo sentrum. Nå kjører jeg 120-140 kilometer, fortalte han til Lastebil.no i fjor sommer.

Michal Kozerivas utenfor Oslo Rådhus, hvor han skal utføre en av sine mange faste leveringer i sentrum. Foto: Stein Inge Stølen Michal Kozerivas utenfor Oslo Rådhus, hvor han skal utføre en av sine mange faste leveringer i sentrum. Foto: Stein Inge Stølen

«Sykkel-trailere» fremtidens løsning?

Samtidig satser flere etablerte transportgiganter på utslippsfrie løsninger som elvarebiler og elvaresykler. Dette bidrar til å gjøre distribusjonsbildet i byene både allsidig og fleksibelt, noe som er helt nødvendig i en tid hvor behovet for transport øker i takt med urbaniseringen.

Men hvordan vil morgendagens bydistribusjon egentlig se ut? Vil de store godsbilene forsvinne? Vil alt bli levert på elektriske varesykler? Bli med på NLFs transportkonferanse 17.-18. januar på Holmen fjordhotell og få siste nytt fra ekspertene.

Er «sykkel-trailere» løsningen på fremtidens bydistribusjon? Peter Stangeland og Lars Sveen ved Schenker Oslo City Hub legger frem sitt syn under NLFs transportkonferanse. Foto: Schenker Er «sykkel-trailere» løsningen på fremtidens bydistribusjon? Peter Stangeland og Lars Sveen ved Schenker Oslo City Hub legger frem sitt syn under NLFs transportkonferanse. Foto: Schenker

Dette bør du få med deg:

Forskningssjef Britt Ann K. Høiskar ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) kommer for å nyansere bildet knyttet til utslipp og forurensning. Innlegget med tittelen «Grønn distribusjon i byer og tettsteder – hva er egentlig det?» vil forsøke å svare på hvem som egentlig forurenser i byene våre.

Driftsleder Knut Berger ved Transport-Formidlingen SA vil fortelle om TFs satsing på budbiltjenesten «Dønn grønn».

Peter Stangeland og Lars Sveen ved Schenker Oslo City Hub legger frem sine erfaringer og planer knyttet til bruk av «sykkel-trailere» i Oslo sentrum.

Transport- og logistikksjef Audun Tharaldsen ved Optimera AS vil sette søkelyset på gapet mellom visjon og realitet knyttet til tilbud og etterspørsel av nullutslippsløsninger innen transport.

For påmelding og fullt program, klikk her!