På grunn av koronastengning har det ikke vært gjennomført trafikkopplæring siden den 12. mars. Den 24.04 kom en forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring fra Samferdselsdepartementet. Landslinjene på videregående skole er nå i gang med kjøreopplæring, mens trafikkskolene må fortsatt holde stengt.

– Dette er en urimelig forskjellsbehandling. Når man nå åpner for trafikkopplæring i tunge klasser på videregående, er det uforståelig at man ikke kan åpne for dette hos trafikkskolene, sier direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Torgeir Abusdal.

Både NLF og ATL har mottatt en rekke henvendelser fra frustrerte trafikklærere som må fortsatt holde stengt. ATL forsøkte allerede før påsken å søke fritak fra koronastengingen for tungbilopplæring. Søknaden ble avist på grunn av smittevernshensyn.

En bransje i dyp krise

Mange trafikkskoler balanserer på konkursens rand etter at trafikkskolene ble stengt ned i mars. Enkelte andre bransjer fikk restriksjonene løftet den 27. april, og kunne åpne for publikum igjen. Trafikkskolene er naturligvis urolige.

 – ATL er selvsagt glade på vegne av de som fikk gjenopptatt driften. Men vi har lite forståelse for hvordan myndighetene kan åpne opp for tjenester der det er fysisk kontakt, men ikke for trafikkopplæring, sier Abusdal.

Han etterspør nå en begrunnelse fra helsemyndighetene der man redegjør for hva grunnlaget er for at trafikkskoler fortsatt må holde stengt.

– Man kan helt fint klare å gjennomføre en kjøretime uten fysisk kontakt med eleven, enten man driver opplæring i en personbil eller i en lastebil, forklarer Abusdal.

Videre er ATL bekymret for ringvirkningene dersom trafikkskolene ikke snart får grønt lys for å starte opp igjen.

– Vi er alt i en situasjon der vi mangler sjåfører til å utfører sentrale samfunnsoppgaver. Mange privatpersoner er også avhengige av førerkort for å få jobb, sier Abusdal.

Krevende å holde avstand

Statens vegvesen er i daglig kontakt med helsemyndighetene slik at de kan gjenoppta raskest mulig oppkjøringer når smittevernsituasjonen tillater det.

– Vi er glade for at vi kom i gang med oppkjøring på motorsykkel, men det er ikke klart når vi kan komme i gang med oppkjøring i andre førerkortklasser. Vi forbereder oss slik at vi skal være raskt i gang når situasjonen endrer seg, sier avdelingsdirektør i Trafikantavdelingen i Statens vegvesen, Henning Harsem. 

Statens vegvesen forklarer grunnen til at helsemyndighetene ikke tillater trafikkopplæring eller oppkjøring i bil, er at det er svært krevende å opprettholde kravet til avstand. Opplæringssituasjonen og oppkjøringene foregår dessuten over noe tid, noe som øker smittefaren.

– I løpet av en dag er det også mange personer inne i en trafikkskolebil, både kjørelærer, elever og sensorer, sier Harsem.

Ifølge ATL har trafikkskolene utarbeidet en smittevernsplakat med konkrete anbefalinger. Dette ble sent inn til myndighetene tidlig i forrige uke og venter fortsatt på svar.

Maner til tålmodighet

ATL jobber hardt i samarbeid med  i samarbeid med Trafikkforum, NAF og Statens vegvesen for å få til en raskest mulig gjenåpning av trafikkskolene. Samtidig ber ATL om tålmodighet.

– Vi vet at mange trafikkskoler selv tar kontakt med myndighetene i et håp om at det vil hjelpe. Sannheten er at man ved å gjøre det motarbeider den jobben som vi og andre legger ned for å få på plass en gjenåpning av trafikkskolene, avslutter Abusdal.

Les også: Trafikkskolene bekymret for lange ventetider utover året