Fylkesrådet i Viken sa mandag ja til å gi lånegaranti til utbyggingen av E18 Vestkorridoren i Viken, og satte dermed punktum for mange års diskusjoner og ulike vedtak. Dette sikrer både finansieringen av E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta, samt Fornebubanen.

– Lokalt vil nye E18 Lysaker–Ramstadsletta gi innbyggerne kollektivløsningene og byutviklingen de trenger. Nå blir det renere luft, større muligheter til å sykle og et bedre kollektivtilbud. Næringslivet får en fremtidsrettet transportåre vest for Oslo som hele landet vil nyte godt av. I dag står bussen og stamper inn mot Oslo sammen med viktig langtransport som har utlandet som mål, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Bompengegaranti

Beslutningen betyr også at Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Sosialistisk Venstreparti  (SV) går ut av fylkesrådet i Viken, og avslutter dermed samarbeidet med Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp). MDG og SV varslet i forkant at de ikke ville støtte en bompengegaranti for utbygging av E18-motorveien, noe som staten krever for at de skal bidra med sin del av finansieringen for utbyggingen vest for Oslo.

– Staten har vært tydelig på at vi tar vår del av utbyggingen av Fornebubanen. De statlige midlene har aldri vært i spill, men deler av den totale finansieringen har vært utfordrende. Med garantien på plass og E18-utbyggingen sikret, er dette løst slik jeg ser det, slik at byggingen kommer i gang. Garantien betyr også at vi kan gå videre i arbeidet med å få på plass en byvekstavtale med Oslo og Viken. Vårt initiativ vil komme raskt, forklarer Hareide.

Han avslutter med følgende:

– Vi må nå se nærmere på detaljene i den garantien som er presentert. Men jeg er trygg på at vi får vi en etterlengtet løsning som er miljø- og kollektivvennlig og viktig for alle som bor i regionen, men også for landet som helhet.

Anleggsarbeidene starter til vinteren

Statens vegvesen brenner etter å sette igang, og har allerede utlyst den første kontrakten. Åtte firmaer deltar på Vegvesenets tilbudskonferanse for entreprisekontrakten for forberedende arbeider på strekningen E18 Lysaker–Ramstadsletta, og skal levere tilbud innen 2. september. 

Statens vegvesen opplyser at de forventer å signere kontrakt med entreprenør i november 2020. Anleggsarbeidene er planlagt med oppstart vinteren 2020/21. De forberedende arbeider innleder byggeperioden, og består av følgende:

  • Riving av bygninger innenfor anleggsområdet
  • Boring av ny vann- og avløpstrasé til Høvikveien 2c
  • Rørspunt (cirka 230 meter) langs jernbanen, inkludert sikringsskjerm
  • Grunnforsterkning med kalk-/sement-stabilisering og masseutskifting før etablering av fylling for adkomstrampe spuntrigger
  • Trefelling (restriksjoner i hekketid 1. mars–15. juli)

Den andre entreprisen med forberedende arbeider på Strand lyses ut i løpet av høsten 2020. 

Les mer om E18 Lysaker–Ramstadsletta hos Statens vegvesen

Les også: TØI: Yrkessjåførene i Oslo fortjener mer oppmerksomhet