Helsemyndighetenes krav til smittevern er styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres. Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid gjeldende føringer for praktiske førerprøver.

Smittevernet går nå over i ny fase med lokale tiltak, basert på kommunenes vurderinger og håndtering av lokale smitteutbrudd. Informasjonen blir løpende oppdatert. Siste versjon er alltid gjeldende. 

Bestilling av praktiske førerprøver 

Statens vegvesen har fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette påvirker deres retningslinjer for bestilling av førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles, benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved en trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig sikrer det at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Noe som igjen bidrar til en høy bestått-prosent, og at flest mulig kandidater kommer gjennom.

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.

Smittevern ved praktisk gjennomføring

For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og å bidra i den nasjonale dugnaden, innfører Statens vegvesen nivåbaserte smitteverntiltak. Disse tiltakene kan gjelde førerkortklasser, geografiske områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdaterte i tråd med den lokale smittesituasjonen.

Nivåer

For praktiske førerprøver vil det bli innført følgende fire nivåer.

Grønt nivå:

 • Ingen særskilte smitteverntiltak.

Gult nivå (ordinære smitteverntiltak):

 • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
 • God håndhygiene.
 • Kun kandidater og sensor i kjøretøyet under prøven.
 • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
 • Sensor og kandidat kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det.

Oransje nivå (utvidede smitteverntiltak):

 • Kandidat og sensor benytter munnbind under prøven.
 • Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.
 • Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.

Rødt nivå:

 • Praktiske førerprøver gjennomføres ikke.

Det vil bli differensiert mellom grupper av førerkortklasser. En hensiktsmessig deling er motorsykkel, tunge (over 3500 kilo), traktor og B/BE. Det kan for eksempel være aktuelt at det er grønt nivå for én eller flere av disse gruppene, mens det er gult for en annen gruppe.

Oversikt over lokalt smittevernnivå for praktiske prøver

OPPDATERT 25.8.2020: 

 • Alle landets trafikkstasjoner har gult nivå, med unntak av Mysen trafikkstasjon som per 24.8. fortsatt har oransje nivå for oppkjøring kl. B/BE og traktor
Kilde: Statens vegvesen