– Koronakrisen har rammet alle i transportnæringen, både NLF-medlemmer og ikke-medlemmer. Vi åpner nå markedsplassen for alle for å bidra til å lette på trykket hos de bedriftene som er mest utsatt, forteller markedsdirektør Kjell Olafsrud.

Her finner du markedsplassen

Transportnæringen unntas konkurranseloven

Også myndighetene bidrar nå for å gjøre det enklere å samarbeide under krisen. Det ble nylig vedtatt å innføre midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i transportsektoren. Det betyr at bedriftene i alle fall har en bekymring mindre.

Les vedtaket her