«Etter å ha vurdert alle utfordinger som selskapet har møtt i den senere tid, har generalforsamlingen i Vlantana Norge AS dessverre sett seg nødt til å fatte beslutning om å iverksette en styrt avvikling av selskapet.

Per 01.03.20 vil selskapet ha oppfylt alle sine kontrakter og økonomiske forpliktelser i forhold til sine oppdragsgivere og leverendører. Fra og med mars vil selskapet starte avviklingen av selskapet.»

Dette skrev Vlantana Norge i en kunngjøring som ble publisert i midten av februar.

Flere av bilene på dette bildet er nå tatt i beslag av politiet. Foto: Stein Inge Stølen Flere av bilene på dette bildet er nå tatt i beslag av politiet. Foto: Stein Inge Stølen

Må melde fra om utestående krav innen 6. april

Nå viser det seg at melding om oppløsning ble registrert i Brønnøysundsregistrene allerede 24. februar, bare noen dager etter at politiet tok ut siktelse, gjennomførte ransakelse og tok beslag i lastebiler og verdier til en sum av 10 millioner kroner.

Det betyr i praksis at selskapet ikke lenger formelt eksisterer. I tillegg fremskynder det fristen for alle kreditorer og øvrige parter som mener å ha utestående krav mot bedriften. Etter aksjeloven skal dette gjøres senest seks uker etter kunngjøringsdato, altså 6. april.

For navn og adresse til mottaker for eventuelle krav, se kunngjøringen på Brønnøysundsregistrenes sider her.