I august i fjor ble det med brask og bram innført tilskudd for å gjøre det billigere å kjøpe elektriske varebiler. På det året som har gått, har Enova gitt tilsagn til 7652 elektriske varebiler, og cirka 20 prosent av disse er ute på veien og har fått støtte, ifølge Enovas egne tall. 

Nå har Enova foreslått endringer i ordningen. Bilimportørenes Landsforening (BIL) er sterkt kritiske til forslaget som er lagt på bordet.

Stor reduksjon i tilskuddet

- Vi vil på det sterkeste fraråde Enova å svekke tilskuddsordningen, skriver teknisk direktør i BIL, Tore Lillemork, i et brev til Enova, ifølge nettavisen at.no.

Ifølge BIL vil Norges mest solgte elektriske varebil, Nissan NV200, tape nesten 22 000 kroner i støtte på den foreslåtte omleggingen. For flere varianter av den populære el-varebilen Maxus, som er landets tredje mest solgte, går støtten fra 50 000 kroner til 0 kroner.

Ønsker overgangsperiode

BIL viser til at det solgt lite varebiler i år, mye grunnet korona-situasjonen. De etterlyser også en tidsplan fra Enova.

– Dersom den nye ordningen innføres, må dette varsles i god tid før ikrafttreden, og med en overgangstid på anslagsvis seks måneder, mener teknisk direktør i BIL, Tore Lillemork.

– Lite gjennomtenkt

BIL sier de foreslåtte endringene er lite gjennomtenkte, og tidspunktet svært uheldig. BIL peker på at Stortingets nullutslippsmål for de lette varebilene blir enda vanskeligere å nå. 

BIL er heller ikke imponert over nåværende tilskuddsordning, og sier den ikke er kraftig nok for å nå målene myndighetene har satt for næringstransporten.

– Skal målene kunne nås, må tilskuddsordningen forbedres. Alternativt bør myndighetene vurdere om målsettingene må revideres, sier BIL.

I løpet av høsten

Enova viser til at endringene ikke er landet, og at de er i dialog med BIL og andre, ifølge nettavisen Bilbransje24 (bak betalingsmur). Av den grunn ønsker Enova ikke å offentliggjøre de foreslåtte endringene. De ønsker å diskutere forslaget og få innspill før de tar den endelige avgjørelsen.

Endringene blir innført i år, etter planen i høst, men nærmere dato er ikke bestemt, melder Enova.

Synd for Peugeot e-boxer

Det betyr sannsynligvis at kjøpere av Peugeots varslede, store varebil med nullutslipp,  Peugeot e-Boxer, som vil banke dagens elektriske konkurrenter ned i støvlene, ikke får like stort utbytte av rabattordningen.

Den elektriske utgaven har samme mål som dagens dieselbiler innvendig. E-boxer skal kunne laste opptil 1890 kilo og 17 kubikkmeter, og kjøre inntil 340 km (WLTP) før lading. Importøren, PSA Norge, som er en del av Bertel O. Steen AS, venter bilen til Norge rett før nyttår. Kjøpere vil, etter dagens ordning, kvalifisere til 50 000 kroner i Enova-støtte. 

Opptil kr 50 000 i rabatt

Enova innførte for ett år siden standardiserte støttesatser basert på bilens motorytelse. Alle virksomheter som kjøper ny, elektrisk varebil, får 15 000, 25 000 eller 50 000 kroner i klimarabatt fra Enova ved å søke støtte før bestilling av bilen. Avslaget i prisen, støtten, er basert på motorytelse, slik at varebilene Volkswagen e-Crafter, MAN e-TGE og Maxus EV80 har høyest klimarabatt.

Her kan du lese mer om ordningen og se hvor mye du vil få i støtte

Enova varslet imidlertid allerede da de innførte ordningen, at satsene ville trappes ned over tid.

Pengene kommer fra Nullutslippsfondet, som skal finansiere ulike støtteordninger for å kutte utslipp i næringstransporten gjennom nullutslippsløsninger. Nærmere 500 millioner kroner både i 2019 og 2020 er øremerket tiltak til land- og sjøtransport. Fondet forvaltes av Enova SF, eies av Klima- og miljødepartementet og ble opprettet i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon.

Les også: Skolestart: Vi må ta vare på det viktigste vi har!