– Det er noe feil med måten vi drifter vegene våre på, uttalte NLF-direktør Geir A. Mo på Transportkonferansen 2020 nylig.

Det har lenge vært stilt spørsmål rundt utviklingen innen brøyting, strøing og salting av vegnettet vårt. En gigantomorganisering hvor ansvaret for riks- og fylkesvegene deles opp, bidrar ikke til å lette på disse bekymringene.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland sammen med NLF-direktør Geir A. Mo og konferansier Jan Erik Larssen under NLFs transportkonferanse. Foto: Stein Inge Stølen Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland sammen med NLF-direktør Geir A. Mo og konferansier Jan Erik Larssen under NLFs transportkonferanse. Foto: Stein Inge Stølen

Oppfordret til gjennomgang av rammebetingelser

– Altfor ofte oppstår det håpløse forhold som følge av manglende vinterdrift. Og det er ikke fordi entreprenørene har gjort en dårlig jobb, men fordi rammevilkår og kontraktsforhold er for dårlige. Mange steder lønner det seg faktisk å stå i ro i stedet for å brøyte, salte og strø. Slik kan vi ikke ha det, sier Mo.

Han oppfordret vegdirektør Ingrid Dahl Hovland til å gjennomgå rammebetingelsene, kravene og retningslinjene for entreprenørene som driver brøyting, salting og strøing på oppdrag av Statens vegvesen.

Ønsker klare meldinger fra næringen

Nå svarer Vegvesenet med å invitere til en bransjedag tirsdag 11. februar hvor alle med faglig interesse for vinterdrift er invitert til å delta.

Under fagsamlingen vil Vegvesenet informere om endringer som følger av omorganisering og regionreform, overgangsordninger/felleskontrakter, samt arbeidet som pågår med ny kontraktstrategi, herunder inndeling av kontraktene for drift og vedlikehold av riksvegnettet.

– Vegvesenet ønsker klare meldinger fra drifts- og vedlikeholdsentreprenørene i løpet av bransjedagen, sier fungerende divisjonsdirektør Stein Johnny Johansen. 

For mer informasjon og påmelding, klikk her